GRADOBICIE: wszystkie uprawy 

Lokalnie występujące burze z gradem doprowadziły do uszkodzenia liści i owoców. Tuż po opadzie zalecamy wykonanie zabiegu zabezpieczającego rany przy użyciu produktu Topsin M 500 SC 1,5 l/ha lub środków zawierających kaptan w dawce 1,9 kg/ha. Topsin ma wpływ na gojenie ran polecany zwłaszcza przy silnych uszkodzeniach pędów, należy pamiętać że tiofanat metylu substancja czynna produktu Topsin rozkłada się w tkankach do karbendazmu - pozostałości. Kaptan zabezpieczy uszkodzone owoce przed rozwojem chorób grzybowych, polecany przy słabszym uszkodzeniu. Do zabiegu fungicydem zalecamy dodanie produktów zawierających aminokwasy, które wspomogą i przyspieszą regenerację tkanek rośliny np. Naturamin WSP 0,5 kg/ha lub Megafol 2-3 l/ha. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie środka HuwaSan TR 50 w bloku 3 zabiegów. Pierwszy tuż po opadzie (w przeciągu pierwszych 24h) w stężeniu 0,2%, drugi zabieg 3-4 dni po opadzie gradu 0,15% roztworem i trzeci w odstępie 7 dni po opadzie 0,1% roztworem.

UPRAWY ZIARNKOWE:
JABŁOŃ: PARCH JABŁONI
W sadzach czystych tzn. tam gdzie nie obserwuje się plam parcha wskazane jest dalsze kontynuowanie zabiegów zapobiegawczych tuż przed spodziewanymi opadami deszczu przy użyciu środków zawierających kaptan np. Lekaro 80 WG w standardowej dawkce 1,9 kg/ha. Natomiast wszędzie tam gdzie opady już wystąpiły i utrzymuje się zwilżenie blaszki liściowej lub tam gdzie obecne są aktywne plamy parcha wskazane jest wykonanie zabiegu mieszaniną środka kontaktowego i interwencyjnego lub wyniszczającego. W tym celu można wykorzystać substancję aktywną difenokonazol np. Aplord 250 EC lub Score 250 EC w dawce 0,2 l/ha, ewentualnie propikonazol np. Bumper 250 EC 0,3 l/ha. Dzięki takiemu połączeniu uzyskamy również ochronę przed mączniakiem jabłoni.

JABŁOŃ: MSZYCE
W sadach jabłoniowych obserwuje się masowe występowanie kolonii mszyc. W większości jest to mszyca jabłoniowa, ale obserwuje się także mszycę jabłoniowo-babkową: znacznie bardziej szkodliwą. Do zwalczania zalecamy zabieg jednym z preparatów: Apacz 50 WG (0,15 kg/ha), Actara 25 WG (0,1 kg/ha), Pirimor 500 WG (0,4 kg/ha), Apis 200 SE (0,125l/ha)/Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha).

JABŁOŃ PRYSZCZAREK JABŁONIAK
W sadach jabłoniowych obserwuje się liczne objawy pryszczarka. Zwijające się do środka liście są miejscem żerowania larw tego szkodnika. Ze względu na fakt, że larwy są osłonięte blaszką liściową skuteczność preparatów kontaktowych jest znikoma. Najlepszym rozwiązaniem jest preparat Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha) lub Movento 100 SC (2,25 l/ha).

GRUSZA: MIODÓWKA GRUSZOWA
Na gruszach coraz częściej i w większych ilościach obserwuje się osobniki dorosłe miodówki gruszowej. Najwłaściwszym na ten czas jest zastosowanie preparatu Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) lub Acaramik 018 EC (0,75 l/ha). Na drzewach silnie pokrytych spadzią zabieg wykonać po deszczu. Należy pamiętać że abamektyna ulega rozkładowi pod wpływem promieni słonecznych dlatego najlepiej zabieg przesunąć na godziny wieczorne lub wykonać w pochmurne dni.

JABŁOŃ:
NOWOŻENIE WAPNIEM
W celu uzupełnienia niedoborów wapnia i ograniczenia wystąpienia chorób fizjologicznych, głównie gorzkiej plamistości podskórnej należy kontynuować nawożenie wapniowe. Najtańszym rozwiązaniem jest chlorek wapnia w dawce 4-7 kg/ha. Zabieg należy wykonać wieczorem, a dla ograniczenia efektu fitotoksyczności i poprawy przyswajalności dodać preparat zawierający aminokwasy roślinne Naturamin WSP w dawce 0,3kg lub Megafol w dawce 1 l/ha. Gotowym rozwiązaniem są produkty oparte o nanotechnologię np. Nano Active (2-3 kg/ha) lub Amiwap (2-3 l/ha), który zawiera w swoim składzie aminkokwasy. W sadach słabo rosnących można również zastosować saletrę wapniową (5-7 kg/ha).

UPRAWY PESTKOWE:
WIŚNIA I CZEREŚNIA:
GORZKA ZGNILIZNA
Zwłaszcza w rejonach po opadach gradu wskazane wykonanie zabiegu ograniczającego zgnilizny owoców przy użyciu m.in. produktu Topsin M 500SC (1,5 l/ha) lub Kaptan Plus 71,5 WP w dawce 2 kg/ha (produkt ten będzie również ograniczał Drobną plamistość liści i brunatną zgniliznę drzew pestkowych.

MSZYCA WIŚNIOWO-PRZYTULIOWA
W sadach obserwuje się liczne kolonie mszyc zwłaszcza na młodych rozetach liściowych. Prowadzi on do zwijania młodych liści a często zanieczyszczenia spadzią owoców. Dlatego po przekroczeniu progu wskazane jest wykonanie zabiegu zwalczającego przy użyciu produktów zawierających acetamipryd m.in. Mospilan 20 SP 0,125 kg/ha ważny jest dodatek zwilżacza. Innym rozwiązaniem może być środek Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha.

NASIONNICA TRZEŚNIÓWKA
Przypominamy o konieczności wykonania zabiegu zwalczającego nasionnice trześniówkę. Dynamiczny wylot potwierdzają wyłapujące się do pułapek lepowych muchówki. Najbardziej zagrożone są odmiany czereśni o średnim terminie dojrzewania. Szkodnik ten występuje w znacznie mniejszym nasileniu na wiśniach. Dobre rezultaty w zwalczaniu tego szkodnika przynoszą preparaty np. Calypso 480 SC (0,15 L/ha) lub Apis 200 SE(0,125l/ha) / Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha). Preparaty te ograniczają także populacje mszyc i gąsienic zjadających liście.

UPRAWY JAGODOWE:
TRUSKAWKA I MALINA: SZARA PLEŚŃ
Przypominamy iż opady deszczu podczas kwitnienia sprzyjają infekcji kwiatów przez sprawcę szarej pleśni. W tej fazie zalecamy wykonanie zabiegów ograniczających rozwój choroby przy użyciu produktów zawierających pirymetanil np. Batalion 450 SC w dawce 1,66 l/ha lub Switch 62,5 WG w dawce 0,8 kg /ha, który będzie ograniczał również antraknozę truskawki i zamieranie pędów maliny.

Fot. Tomasz Bolimowski