UPRAWY ZIARNKOWE: jabłoń

WYSOKIE TEMPERATURY, POPRAWA KONDYCJI DRZEW I PRZYROSTU OWOCÓW
Wysokie temperatury utrzymujące się od kilku kolejnych dni i obfite opady deszczu doprowadziły z jednej strony do stresu temperaturowego związanego z przegrzaniem i nadmierną transpiracją a z drugiej z wypłukaniem składników pokarmowych do głębszych warstw gleby. Czynniki te ograniczają znacznie dostępność składników pokarmowych dla roślin. Aby poprawić jakość liści i owoców zalecamy wykonanie zabiegu przy użyciu mieszaniny biostymulatora obniżającego negatywną reakcję drzew na niekorzystne warunki a zarazem poprawę przyrostu masy. Proponujemy zastosowanie preparatu Megafol w dawce 2,5 l/ha w ujęciu dwuzabiegowym: 1) z dodatkiem nawozu bogatego w magnez i mikro składniki OptiMikro 2,5 kg/ha 2) z dodatkiem nawozu wapniowego saletra wapniowa 4-5 kg/ha (dla odmian późnych i jednokolorowych) lub chlorek wapnia 4-7 kg/ha (max. do 25⁰C następnego dnia po zabiegu) lub NanoActive 3 kg/ha.

POPRAWA WYBARWIENIA JABŁEK
W celu poprawy wybarwienia owoców odmian wczesnych polecamy wykonać zabiegi nawozami zawierającymi potas i fosfor: FruitAkademia na wzrost owoców II w dawce po 8 kg/ha lub CropVit PK w dawce 2-3 l/ha w układzie dwuzabiegowym lub jednorazowo 6l/ha. Poprawę wybarwienia można również osiągnąć poprzez zastosowanie produktów zawierających mangan i cynk. Składniki te mają wpływają również na trwałość barwy zasadniczej skórki owoców (głównie zielonej - Mn). W tym celu polecamy produkty CropVit Mn w dawce 1-2 l/ha i CropVit Zn 2 l/ha lub Mantrac 1 l/ha i Zintrac 0,5 l/ha. Dawki należy ustalić w zależności od częstotliwości wykonywanych zabiegów. Pamiętajmy, że niektóre substancje czynne takie jak propineb (Antracol), mankozeb (Indofil) czy metiram (Polyram) zawierają w swej budowie jony cynku a więc poprzez ich zastosowanie oprócz ochrony zapobiegawczej wprowadzamy również pewną ilość tych jonów do owoców.

CHOROBY PRZECHOWALNICZE
Warunki pogodowe (opady deszczu i wysoka wilgotność) znacząco podniosły zagrożenie wystąpienia chorób przechowalniczych. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie owoców. Zalecamy wykonanie następujących zabiegów ochrony w następujących układach: 1) miesiąc przed zbiorem: produkty oparte o kaptan m.in. Captan 80 WG 1,9 kg/ha 2) dwa tygodnie przed zbiorem: Bellis 38 WG (0,8 kg/ha), Luna Experience 400 SC (0,75 l/ha) lub Zato 50 WG (0,2 kg/ha) 3) tydzień przed zbiorem: Switch 62,5 WG (0,75 kg/ha) lub Bellis 38 WG (0,8 kg/ha) 4) maksymalnie na 3 dni przed zbiorem Geoxe 50 WG w dawce 0,45 kg/ha.

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA / ZWÓJKI
W sadach kontynuujemy lustracje pod kątem występowania owocówek jak i zwójek. W przypadku zaobserwowania świeżych wgryzów zasadne będzie wykonanie zabiegu zwalczającego produktami m.in.: Steward 30 WG 0,17-0,2 kg/ha, Runner 240 SC 0,4 l/ha lub Coragen 200 SC 0,125-0,175 l/ha. Mając na uwadze ograniczenie pozostałości polecamy wykonanie zabiegu produktem Affirm 095 SG w dawce 2,5-3 kg/ha.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia