UPRAWY JAGODOWE: truskawka, malina, borówka wysoka

SZARA PLEŚŃ W OKRESIE DOJRZEWANIA MALIN I BORÓWKI
Liczne opady deszczu w ostatnim czasie zbiegają się ze zbiorami malin jesiennych oraz borówki. Sytuacja ta podnosi znacznie ryzyko porażenia owoców przez szarą pleśń. Dlatego najszybciej jak tylko będzie można wjechać w pole polecamy wykonanie zabiegu produktem Signum 33 WG (z uwagi na 3 dniowy okres karencji) w dawce 1,8 kg/ha (malina) i 1,5 kg/ha (borówka). Oprócz szarej pleśni w malinie zabieg ograniczy również występowanie przypąkowego zamierania pędów. W uprawie borówki wysokiej odmian późnych wskazane jest również wykonanie zabiegu ograniczającego szara pleśń poprzez zastosowanie produktu Switch 62,5 WG w dawce 0,8-1,0 kg/ha. Zabieg ten ograniczy również zamieranie pędów i antraknozę na owocach ukazującą się w okresie pozbiorczym.

TRUSKAWKA: MĄCZNIAK PRAWDZIWY / CZERWONA I BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI
Na plantacjach świeżo skoszonych truskawek obserwuje się intensywny przyrost masy zielonej. Najmłodsze tkanki mogą być porażane przez mączniaki i czerwoną oraz białą plamistość liści. Ograniczenie tych chorób w tym czasie przełoży się na zmniejszenie ich nasilenia w nadchodzącym sezonie. Wskazane jest użycie m.in. Alcedo 100 EC w dawce 0,6 l/ha / Yamato 303 SE w dawce 1,2-1,5 l/ha ewentualnie Vaxiplant SL 1 l/ha.

POPRAWA KONDYCJI KRZEWÓW I TRWAŁOŚCI OWOCÓW – MALINA JESIENNA i BORÓWKA
W celu poprawy kondycji krzewów (usprawnienie transportu asymilantów) po okresach stresu związanego z wysokimi temperaturami i nadmierną transpiracją wskazane jest dostarczenie gotowych aminokwasów zawartych m.in. w produkcie Megafol w dawce 2l/ha. Będą one z jednej strony stanowić budulec dla komórek roślin, oszczędzać energię oraz łagodzić wpływ wysokiej temperatury. Dla poprawy jakości owoców (poprawa jędrności) zalecamy zastosowanie preparatów opartych o krzem np. Krzemian w dawce 0,5-0,8 kg/ha. Preparat ten będzie wyrównywał dojrzewanie owoców w obrębie gron a także poprawiał wytrzymałość na transport poprzez usztywnieni ścian komórkowych.

TRUSKAWKA PO ZBIORACH
Na plantacjach nowozakładanych oraz tam gdzie zakończyły się zbiory wskazane jest przeprowadzenie nawożenia w formie posypowej. Na tę chwilę najważniejsze jest zasilenie roślin azotem i potasem. W tym celu zalecamy dostarczenie 20-30 kg N na ha (w czystej postaci), który wzmocni potencjał plonotwórczy w kolejnym roku. Na plantacjach starszych nawożenie takimi dawkami należy wykonać w najbliższym czasie. Jedną z lepszych propozycji jest produkt YaraMilaComplex w dawce 200-250 kg/ha.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia