ordzawione gruszkiŚrodki miedziowe mają właściwości bakteriostatyczne (ważne przy chorobach kory i drewna oraz w przypadku zarazy ogniowej) już od dawki 5 g miedzi w 100 l cieczy roboczej, ale optymalną skuteczność obserwuje się przy 20 g/100 l pierwiastka, lecz takie stężenie jest wyraźnie fitotoksyczne.
Objawy uszkodzenia na liściach to charakterystyczne rdzawe plamy, a na jabłkach i gruszkach siateczkowate ordzawienia. Wrażliwość na związki miedziowe zależy od stężenia związków miedziowych, ale również jest osobniczą cechą odmianową.
We Francji przeprowadzono doświadczenia z siarczanem miedzi (ciecz bordoska) używanym w walce z zarazą na gruszy (‘Bonkreta Williamsa’, ‘Guyot’) i jabłoni (‘Golden Delicious’ i ‘Pink Lady’) w różnych dawkach. Sad opryskiwano raz w tygodniu (1000 l/ha) 8-krotnie na jabłoniach i 9-krotnie na gruszach czterema dawkami cieczy bordoskiej: 30 g/100 l (6 g/100 l miedzi), 75 g (15 g/100 l Cu), 150 g (30 g/100 l Cu), 250 g (50 g/100 l Cu).
Pierwsze obserwacje przeprowadzono 18 dni po pierwszej aplikacji, a później co 15 dni. Objawy były zróżnicowane: od drobnych ciemnych kropek, plam o zmienionej barwie do nekroz liści, podczas gdy kontrola pozbawiona była rdzawych przebarwień. Pierwsze objawy zaobserwowano po czterech aplikacjach na ‘Golden Deliciousie’ i pięciu - na gruszy ‘Guyot’. Wielkość uszkodzeń była proporcjonalna do zastosowanej dawki. Na początku czerwca przy dawce 30 g/100 l cieczy bordoskiej na ‘Golden Deliciousie’ uszkodzonych było 6,8%, a na ‘Guyot’ - 30% liści, natomiast przy stężeniu 250 g/100 l ordzawienia występowały na 72% liści jabłoni i gruszy. W przypadku owoców ordzawienia na wspomnianej odmianie jabłoni przy dawce 30 g/100 l cieczy bordoskiej wynosiły około 35%, a przy najwyższej – prawie 70%. Procent niesprzedawalnych owoców przy najniższym stężeniu dochodził do 14% i 67% - przy najwyższym. U grusz wyniki były zbliżone.
Objawy na owocach nawet przy najniższej dawce miedzi mają wpływ na jakość owoców, a także najprawdopodobniej na ich wielkość w związku z obniżeniem fotosyntezy na skutek zmian na blaszkach liściowych.
Dlatego we Francji prowadzi się intensywne badania w poszukiwaniu innych związków skutecznych w zwalczaniu zarazy ogniowej.
Źródło: Reussirfl 2009
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia