parchRIMproW sadzie doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzone były w tym roku doświadczenia mające wykazać, jak poszczególne programy sadownicze sygnalizują okresy krytyczne dla rozwoju parcha jabłoni. Testowano system MetApple, RIMpro, A-scab, AVI-MET i InHort.

Przykładowo: 27 marca o godz. 5.00 sygnał o zagrożeniu wysyła InHort, a o 23.00 MetApple. AVI-MET (MacHardy) wskazuje okres krytyczny 28 marca o godz. 5.00, AVI-MET (Mills) reguje dopiero o godz. 11.00, a godzinę później A-Scab. W tych dwóch dniach system RIMpro wcale nie wskazuje okresu krytycznego. Robi to dopiero 27 kwietnia. Do tego czasu Met-Apple wykazuje 4 okresy krytyczne, A-scab - 5, AVI-MET (MacHardy) – 4, InHort – 4, AVI-Met (Mills) – 3 okresy krytyczne.

Różne reakcje systemów monitoringu można było zaobserwować np. 23 maja: pierwsze sygnały o możliwości infekcji wysłał MetApple o godzinie 9.00. Godzinę później zareagował  InHort, o 11.00 AVI-MET (MacHardy), a o 15.00 AVI-MET (Mills). A-scab zarejestrował okres krytyczny o 23.00, a RIMpro dopiero następnego dnia o godz. 4.00.

Informacja pochodzi z prezentacji prof. Beaty Meszki (Kozietuły 16 czerwca 2015)

Przeczytaj także: Prof. B. Meszka: Ochrona roślin i główne problemy w tym sezonie

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia