mieszaniesrodkowSadownicy często zadają pytanie jak mieszać różne produkty, aby robić to bezpiecznie. Jest kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać.
Nie należy łączyć środków zawierających siarkę i preparatów z frakcją oleju (zachować przerwę 2 tygodnie), a także preparatów miedziowych z kwasami fosforowymi. W pierwszym przypadku może wystąpić fitotoksyczność jaką obserwowano m.in. przy mieszaniu captanu  z fontelisem. W drugim przypadku miedź w kwaśnym środowisku jest bardziej dostępna dla roślin, a przez to może być fitotoksyczna.

Podobnie miedzi nie należy stosować z biopreparatami zawierającymi bakterie. W tym wypadku jony miedzi będą niszczyły pożyteczne organizmy.
PH wody wpływa na tempo rozkładu substancji aktywnych w środkach ochrony roślin. Przykładowo captan w pH zasadowym może szybko degradować – okres półtrwania przy pH 5 wynosi 32 godziny, a przy pH 8 tylko 10 minut. Może mieć to wpływ na efektywność wykonania zabiegu jeśli po przygotowaniu roztworu zostawimy na dłuższy czas niewypryskany środek w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku karbarylu przy pH 7 okres połowicznego rozpadu wynosi 24 dni, przy pH 8 2,5 dnia, w pH 9 1,5 dnia.  Dla mankozebu wyniki są następujące: pH 5 – 20 dni, pH 7 – 17 godz. , pH 8 – 34 godz.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis przygotowali wytyczne odnośnie pH wody i stosowania środków ochrony roślin.
- pH 3,5-6 jest zadowalająca dla większości oprysków i do krótkoterminowego przechowywania (12-24 godz.) większości mieszanin w zbiorniku.
-pH 6-7 odpowiednie dla większość pestycydów. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w zbiorniku dłużej niż 1-2 godz.
- większość produktów zmieszanych z wodą alkaliczną powinna być wypryskana natychmiast.

Informacja pochodzi z prezentacji prof. Beaty Meszki (Kozietuły 16 czerwca 2015)

Przeczytaj także: Wskazówki: jabłoń i grusza po czerwcowym opadzie zawiązków. Adam Fura

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia