Bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum)

Biologia
Bawełnica korówka jest to gatunek mszycy bez pełnego cyklu rozwojowego, ze względu na to, że w Polsce utracił zdolność do wydawania jesienią pokolenia dwupłciowego. W związku z tym, szkodnik ten rozmnaża się wyłącznie dzieworodnie. Bezskrzydła samica bawełnicy korówki ma długość od 1,8 do 2,3 mm, jest ciemna – granatowobrunatna lub ciemnobrunatna, pokryta woskiem w postaci długich nici. Czułki ma krótkie, a syfony na płaskich, stożkowatych podstawkach. Natomiast uskrzydlone samice są brunatnoczarne. Larwy bawełnicy korówki są ciemnobrunatne i podobne do samic. Kiedyś tego szkodnika nazywano „mszycą krwistą”. Bawełnica korówka najczęściej żeruje na jabłoniach, gruszy, pigwie, głogu, irdze, jarzębinie, ale jest również spotykana na innych gatunkach drzew. Zimują larwy na szyjce korzeniowej i korzeniach. Następnie na przełomie kwietnia/maja przechodzą na pień, młode pędy oraz na miejsca zranień kory. Po czterech tygodniach przekształcają się w samice rodzące larwy. Jedna samica może wydać około 125 larw. Wówczas tworzą się bardzo liczne kolonie tego szkodnika. Rozwój jednego pokolenia bawełnicy korówki trwa około 3 tygodni, a w sezonie wegetacyjnym może rozwinąć się aż 10 pokoleń. Najliczniejsze występowanie bawełnicy korówki obserwuje się w okresie wiosny i jesieni.

Szkodliwość
W czasie żerowania bawełnica korówka wbija kłujkę aż do kambium, a w miejscu żerowania powstają zguzowacenia oraz rozległe rany kory drzew, które są miejscem infekcji dla chorób. Bardzo groźne jest żerowanie bawełnicy korówki w szkółkach oraz młodych nasadzeniach jabłoni. Szkodnik ten jest wrażliwy na mróz nawet -7°C.

Zwalczanie
Można ograniczyć występowanie bawełnicy korówki przy pomocy parazytoida – ośca korówkowego (Aphelinus mali), który przechodzi rozwój w ciele szkodnika. W celu określenia progu szkodliwości dla bawełnicy korówki należy po kwitnieniu drzew przejrzeć pnie, konary i odrosty na 50 losowo wybranych drzewach. Pod uwagę należy brać jedynie kolonie pokryte białym woskowatym nalotem. Kolonie pozbawione woskowego nalotu zostały już wcześniej opanowane i spasożytowane przez ośca korówkowego. Próg szkodliwości dla bawełnicy korówki wynosi 2 opanowane drzewa z koloniami szkodnika na 50 sprawdzonych drzew.
Obecnie do zwalczania bawełnicy korówki dopuszczone do stosowania są następujące preparaty:
- Actara 25 WG
- Movento 100 SC
- Pirimor 500 WG
Przy stosowaniu podanych preparatów trzeba dokładnie opryskiwać zarówno korony jak i pnie drzew. Przed zastosowaniem w/w preparatów należy szczegółowo zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.
 

Powiązane artykuły

Agrilus mali – zagrożeniem dla jabłoni w Europie?

Miodówka – problem sadów gruszowych