Biologia
Jest to motyl z rodziny brudnicowatych. Samice mają ciało o długości 2 cm, są żółtobrązowe, bezskrzydłe, z grubym odwłokiem. Natomiast samce mają brązowe skrzydła o rozpiętości 3 cm, z białą, półksiężycowatą plamką na pierwszej parze. Jaja są białe, kubeczkowate, delikatnie wklęsłe w górnej części i są składane w złożach po 200 sztuk. Gąsienice są czarnoszare z czerwonymi brodawkami, pędzlami czarnych włosków w przedniej części ciała oraz czterema pędzlami żółtych włosków w części grzbietowej. Zimują jaja złożone na zaschniętych liściach lub w oprzędach poczwarkowych samic. Gąsienice znamionówki tarniówki wylęgają się wiosną i żerują do drugiej połowy czerwca. Następnie przepoczwarczają się w kokonach. W lipcu samice składają jaja zwykle w miejscu przepoczwarczenia. Gąsienice drugiego pokolenia żerują do sierpnia i przepoczwarczają się. Jaja złożone przez II pokolenie tego szkodnika zimują.

Szkodliwość
W sadach motyl ten najczęściej spotykany jest na młodych jabłoniach i śliwach. Młode gąsienice wyjadają w liściach niewielkie, okrągłe bądź podłużne dziury. Natomiast starsze gąsienice zjadają większe części liści.

Zwalczanie
Gradacje znamionówki tarniówki występują co kilkadziesiąt lat. Najczęściej szkodnik ten występuje w młodych nasadzeniach jabłoni w pobliżu lasów. Bardzo często jaja tego szkodnika pasożytowane są przez kruszynka. Jeżeli więcej niż 70% jaj w zimujących złożach jest spasożytowanych, to nie należy obawiać się tego agrofaga. Próg zagrożenia wynosi 2 gąsienice na 200 rozet kwiatowo-liściowych. Obecnie do zwalczania znamionówki tarniówki zarejestrowane są następujące preparaty:
- Agria - Lambda Cyhalotryna 050 CS,
- Alpha Gold 100 EC,
- Bulldock 025 EC,
- Fastac 100 EC,
- Golden Alpha 100 EC,
- Jetstac 100 EC,
- Karate Zeon 050 CS,
- Kirkuk B 050 CS,
- Kung-Fu 050 CS,
- LambdaCe Z 050 CS,
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
- Sherpa 100 EC,
- Steward 30 WG,
- Sumi-alpha 050 EC,
- Tak Tak 100 EC.
Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia