Biologia
Miodówka jabłoniowa jest pluskwiakiem równoskrzydłym z rodziny miodówkowatych w kolorze jasnozielonym oraz o dachówkowato ułożonych skrzydłach. Jaja są wydłużone, owalne, pomarańczowe z wyrostkiem przytwierdzającym je do podłoża. Larwy początkowo są żółte, a później zielone. Zimują jaja składane na powierzchni kory pojedynczo lub szeregami. Larwy wylęgają się w okresie pękania pąków, wchodzą do ich wnętrza i chowają się przed światłem i przymrozkami. Rozwój czterech pierwszych stadiów rozwojowych odbywa się wewnątrz pąków, a larwy piątego stadium widoczne są na szypułkach pąków oraz na dolnej stronie liści. Rozwój larw trwa około 4 tygodni, a pojawiające się dorosłe osobniki przebywają nieruchomo na dolnej stronie liścia blisko nerwu głównego. Tam wysysają sok i przelatują na niewielką odległość.

Szkodliwość
Miodówka jabłoniowa najczęściej żeruje na jabłoniach, czasem na gruszach i jarzębinie. Wylęgające się larwy wchodzą pomiędzy łuski pękających pąków, gdzie żerują na zawiązkach liści i kwiatów. Podczas żerowania szkodnik ten wydziela bardzo dużo rosy miodowej, co prowadzi do zlepiania i zbrunatnienia zaatakowanych organów roślinnych. W wyniku żerowania, kwiatostany są lepkie, a na szypułkach pąków widoczne są krople rosy miodowej oraz obfity, biały nalot woskowy. Uszkodzone liście są mniejsze oraz zdeformowane.

Zwalczanie
W celu określenia progu zagrożenia przez miodówkę jabłoniową, należy przed rozpoczęciem wegetacji przejrzeć przy pomocy lupy po jednej 2-3-letniej gałęzi z 40 losowo wybranych drzew. W przypadku stwierdzenia na dużej części przeglądanych gałęzi obecności licznych pomarańczowych jaj, wskazane jest przeprowadzenie kolejnej lustracji na początku fazy zielonego pąka kwiatowego. Wówczas należy przejrzeć na 10 losowo wybranych drzewach po 20 pąków kwiatowych. Próg zagrożenia stanowi obecność licznych larw w 60 pąkach na 200 pąków. Wiosenne przymrozki oraz drapieżne pluskwiaki ograniczają znaczną część wylęgłych larw miodówki jabłoniowej. Obecnie do zwalczania tego szkodnika zarejestrowane są następujące preparaty:
- Bulldock 025 EC,
- Fastac 100 EC,
- Jetstac 100 EC,
- Karate Zeon 050 CS,
- LambdaCe Z 050 CS,
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
- Rimon 100 EC,
- Sherpa 100 EC.
Przed zastosowaniem wymienionych środków należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia