Biologia
Jest to jedna z najmniejszych zwójek, które występują w sadach. Pierwsza para skrzydeł podzielona jest na 3 części: nasadową – ciemnoszarą, środkową – białą oraz końcową – szarą z wyraźnym rysunkiem. Rozpiętość skrzydeł wydłubki oczateczki wynosi 1,2-1,6 cm. Jaja są żółtawobiałe, składane pojedynczo lub po kilka sztuk na obu stronach liści. Najmłodsze gąsienice są żółtopomarańczowe lub brązowoczerwone, a starsze są czerwonobrunatne lub żółtobrunatne z czarnymi brodawkami i czarną głową. Zimują gąsienice drugiego lub trzeciego stadium rozwojowego w oprzędach w załamaniach kory. Przepoczwarczenie odbywa się w drugiej połowie maja. Dorosłe motyle pojawiają się na początku czerwca. Po skończonym żerowaniu gąsienice przechodzą do kryjówek zimowych.

Szkodliwość
Wydłubka oczateczka najczęściej żeruje na jabłoniach, gruszach, śliwach, wiśniach, czereśniach, porzeczkach i malinach. Zwójka ta jest najgroźniejszym szkodnikiem upraw sadowniczych. Wczesną wiosną gąsienice żerują w rozetkach liściowych lub kwiatowych oplecionych przędzą, które ulegają całkowitemu zniszczeniu. Latem żerują na dolnej stronie liści szkieletując ich skórkę. Gąsienice wydłubki oczateczki wyjadają również niewielkie otwory na owocach. Miejsca te są wrotami dla innych patogenów.

Zwalczanie
Błonkówki z rodziny gąsienicznikowatych i męczelkowatych pasożytują gąsienice wydłubki oczateczki. Bardzo pomocne do stwierdzenia obecności i liczebności tego szkodnika w sadzie są pułapki feromonowe. W okresie zielonego oraz różowego pąka na 20 losowo wybranych drzewach przejrzeć po 10 rozet kwiatowo-liściowych. Wówczas próg zagrożenia wynosi 10 gąsienic na 200 rozet. Od połowy czerwca do połowy września wskazane jest przeglądanie co 2 tygodnie 20 pędów na 20 losowo wybranych drzewach. Wtedy próg zagrożenia wynosi 10-12 pędów z gąsienicami na 400 pędów. Należy również przeglądać owoce, co 2 tygodnie przejrzeć po 20 owoców na 20 losowo wybranych drzewach. Próg szkodliwości wynosi 4-8 owoców ze świeżymi wgryzieniami na 400 owoców. Obecnie do zwalczania wydłubki oczateczki zarejestrowane są następujące preparaty:
- Affirm 095 SG,
- Bulldock 025 EC,
- Calypso 480 SC,
- Coragen 200 SC,
- Fastac 100 EC,
- Jetstac 100 EC,
- Karate Zeon 050 CS,
- Kung-Fu 050 CS,
- LambdaCe Z 050 CS,
- Rimon 100 EC,
- Runner 240 SC,
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
- Sherpa 100 EC,
- SpinTor 240 SC,
- Steward 30 WG,
- Sumi-alpha 050 EC.
Przed zastosowaniem tych środków należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection