Biologia
Jest to motyl z rodziny zwójkowatych o rozpiętości skrzydeł 1,6-2,4 cm. Skrzydła pierwszej pary są szarobrunatne lub rdzawe z ciemną przepaską w kształcie litery V. Skrzydła drugiej pary są szarobrązowe. Jaja są jasnozielone, które składane są po około 50 sztuk na górnej stronie liści w złożach. Gąsienica jest zielona z jasnymi brodawkami i żółtozieloną głową. Zimują gąsienice drugiego stadium rozwojowego w oprzędach w załamaniach kory pnia bądź konarów. W czerwcu pojawiają się motyle. Żerowanie gąsienic trwa do końca lipca. Część gąsienic schodzi na zimowanie, a część przepoczwarcza się pod koniec sierpnia.

Szkodliwość
Zwójka bukóweczka najczęściej żeruje na jabłoniach, gruszach, śliwach, porzeczkach i malinach. Gąsienice po przezimowaniu żerują wiosną wśród luźno splecionych liści. Mogą też uszkadzać zawiązki, wygryzając w nich głębokie otwory. Powierzchnia zawiązków z czasem korkowacieje. W drugiej połowie lipca wylęgają się gąsienice kolejnego pokolenia. Żerują one na dolnej stronie liści, zeskrobując skórkę oraz wyżerając w owocach niewielkie otwory.

Zwalczanie
Liczebność zwójki bukóweczki ograniczają pasożytnicze błonkówki z rodziny gąsienicznikowatych oraz męczelkowatych. W celu określenia progu zagrożenia przez zwójkę bukóweczkę, należy w okresie zielonego oraz różowego pąka na 20 losowo wybranych drzewach przejrzeć po 10 rozet kwiatowo-liściowych. Wówczas próg zagrożenia wynosi 10 gąsienic na 200 rozet. Od połowy czerwca do połowy września wskazane jest przeglądanie co 2 tygodnie 20 pędów na 20 losowo wybranych drzewach. Wtedy próg zagrożenia wynosi 10-12 pędów z gąsienicami na 400 pędów. Należy również przeglądać owoce, co 2 tygodnie przejrzeć po 20 owoców na 20 losowo wybranych drzewach. Próg szkodliwości wynosi 4-8 owoców ze świeżymi wgryzieniami na 400 owoców. Obecnie do zwalczania zwójki bukóweczki zarejestrowane są następujące preparaty:
- Affirm 095 SG,
- Bulldock 025 EC,
- Calypso 480 SC,
- Coragen 200 SC,
- Fastac 100 EC,
- Jetstac 100 EC,
- Karate Zeon 050 CS,
- Kung-Fu 050 CS,
- LambdaCe Z 050 CS,
- Rimon 100 EC,
- Runner 240 SC,
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
- Sherpa 100 EC,
- SpinTor 240 SC,
- Steward 30 WG,
- Sumi-alpha 050 EC.
Przed zastosowaniem w/w środków należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia