Biologia
Jest to motyl o rozpiętości skrzydeł 1,5 cm oraz długości ciała 6-7 mm. Jaja są białe i spłaszczone. Gąsienica jest żółta i ma czarną głowę. Zimują gąsienice pod korą. Następnie w kwietniu przepoczwarczają się w oprzędach, umieszczonych w końcowej części żerowiska. Przed wylotem motyli poczwarki wysuwają się na zewnątrz. W maju samice składają jaja w zranienia pnia i gałęzi. Na obecność zwójki koróweczki wskazują rdzawe woreczki połączone przędzą trocin, które wystają z żerowisk.

Szkodliwość
Zwójka koróweczka najczęściej żeruje na czereśniach, morelach, brzoskwiniach, wiśniach oraz czasem na jabłoniach i gruszach. Gąsienice żerują pod korą wyżerając zewnętrzną część łyka. Liczne  żerowanie gąsienic doprowadza do zamierania gałęzi oraz korzeni opanowanego drzewa. Szkodnik ten atakuje głównie starsze drzewa i powoduje słabszy ich wzrost oraz śmierć.

Zwalczanie
Przy określaniu obecności zwójki koróweczki w sadzie, przydatne są pułapki feromonowe.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia