Biologia
Jest to motyl z rodziny zwójkowatych z pierwszą parą skrzydeł w kolorze żółtobrunatnym, a drugą brązowoszarą. Rozpiętość skrzydeł wynosi 1,6-2,2 cm. Jaja są jasnozielone, składane po kilka sztuk na górnej stronie blaszki liściowej. Gąsienica jest zielonkawa z żółtozieloną głową. Zimują gąsienice drugiego lub trzeciego stadium rozwojowego. Po zakończeniu żerowania przepoczwarczają się. Następnie w maju i czerwcu z jaj wylęgają się gąsienice, które żerują do końca czerwca. Drugie pokolenie zwójki porzeczkóweczki pojawia się w lipcu i sierpniu. Gąsienice tego pokolenia żerują do późnego lata.

Szkodliwość
Szkodnik ten żeruje na wszystkich gatunkach roślin sadowniczych. Wiosną gąsienice żerują w luźno splecionych rozetach liściowych bądź w rurkowato zwiniętych przez siebie liściach, a latem pod oprzędem na dolnej stronie liści. Mogą również uszkadzać owoce wygryzając w nich otwory, które następnie pokrywają się korkiem.

Zwalczanie
W celu określenia progu zagrożenia przez zwójkę porzeczkóweczkę, należy w okresie zielonego oraz różowego pąka na 20 losowo wybranych drzewach lub krzewach przejrzeć po 10 rozet kwiatowo-liściowych. Wówczas próg zagrożenia wynosi 10 gąsienic na 200 rozet. Od połowy czerwca do połowy września wskazane jest przeglądanie co 2 tygodnie 20 pędów na 20 losowo wybranych drzewach lub krzewach. Wtedy próg zagrożenia wynosi 10-12 pędów z gąsienicami na 400 pędów. Należy również przeglądać owoce, co 2 tygodnie przejrzeć po 20 owoców na 20 losowo wybranych drzewach bądź krzewach. Próg szkodliwości wynosi 4-8 owoców ze świeżymi wgryzieniami na 400 owoców. Obecnie do zwalczania zwójki porzeczkóweczki zarejestrowane są następujące preparaty:
- Affirm 095 SG,
- Bulldock 025 EC,
- Calypso 480 SC,
- Coragen 200 SC,
- Fastac 100 EC,
- Jetstac 100 EC,
- Karate Zeon 050 CS,
- Kung-Fu 050 CS,
- LambdaCe Z 050 CS,
- Rimon 100 EC,
- Runner 240 SC,
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
- Sherpa 100 EC,
- SpinTor 240 SC,
- Steward 30 WG,
- Sumi-alpha 050 EC.
Przed zastosowaniem w/w środków należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection