Ogłoszenie przez wielu plantatorów truskawek informacji, że zapraszają wszystkich chętnych do samodzielnego zbierania truskawek na własne potrzeby wywołało duży entuzjazm. O takich akacjach pisało wiele portali internetowych, a chętnych do zbiorów na własne potrzeby nie brakowało. Wśród plantatorów odzywają się jednak głosy niezadowolenia – nie wszystkim taki pomysł się spodobał. Dlaczego?

Przeciwnicy rozwiązania utrzymują, że takie działanie na dłuższą metę prowadzi do zepsucia rynku. Raz dopuszczeni do samozbiorów chętni będą oczekiwali tego w sezonach następnych, a jak wiemy, ludzom łatwo przyzwyczaić się do dobrego. Oddawanie plonu, czyli owocu własnej pracy za darmo bądź za symboliczną opłatą jest pójściem na łatwiznę. W dzisiejszych czasach konsumenci gotowi są zapłacić za wysoką jakość, trzeba się tylko o to wystarać. Zaś nauczeni do dobrego, będą wyciągać ręce po więcej. Mało tego, takie gromadne, nie kontrolowane wycieczki ludzi z okolicznych miast i wsi oraz ich pałętanie się po plantacji może spowodować straty - niestety nie wszyscy umieją uszanować cudzą własność.

Zamiast załamywać ręce, powinno się szukać rąk do pracy i rynków zbytu – wygrywają tu zaradni. Plantacje truskawek rzadko mają wielkie powierzchnie. Często do przeprowadzenia zbiorów wystarczyłoby zaangażowanie dzieci, członków dalszej rodziny, przyjaciół i sąsiadów…

Sprzeciwiają się temu poglądowi zwolennicy samozbiorów. Utrzymują, że chodzi tutaj wyłącznie o ocalenie żywności przed zmarnowaniem – lepiej oddać ją za darmo niż pozwolić, aby owoce zgniły na krzakach. Dopuszczenie ludzi do samozbiorów jest aktem braterstwa i wzajemnej pomocy w tych trudnych czasach.

Wydaje się, że zarówno jedni, jak i drudzy mają dużo racji. Czy wprowadzenie systemu opłat za samozbiory, polegającego na tym, że chętni płacą niższą cenę za określoną masę samodzielnie zerwanych truskawek (odchodzą koszty siły roboczej oraz pośredników, płatność dotyczy wyłącznie wartości towaru) nie wydaje się uczciwym rozwiązaniem, które usatysfakcjonowałoby obie strony?

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection