Pierwsza ogólnokrajowa wstępna prognoza zbiorów owoców

  W każdym roku i kraju, po kwitnieniu roślin sadowniczych, przeprowadza się wstępną prognozę zbiorów owoców.
  W Polsce w tym okresie taką prognozę opracowuje zarząd Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie.
  W tym roku, oprócz członków Towarzystwa,  informacji  będą udzielali fachowcy mający bezpośredni kontakt
  z praktyką, działający w rejonach sadowniczych Mazowsza, Kujawsko-Pomorskiem,Wielkopolsce, Małopolsce, Sando-
  mierza i Lublina. W tym roku ta pierwsza ocena jest szczególnie ważna, gdyż szkody mrozowe są wieksze niż się
  spodziewno dwa tygodnie temu.

  Wyniki pierwszych ocen szkód oraz spodziewanych zbiorów owoców w skali kraju po raz pierwszy w tym roku
  zostaną przedstawione na spotkaniu, które się odbędzie w dniu 29 maja w Centrum Kongresowym  Uniwersytetu
  Przyroniczego w Lublinie. Zarząd Towarzystwa zaprasza zaintresowane osoby prognozą zbiorów owoców w kraju
  a także w Europie. Dyskusja w szerokim gronie fachowców pozwoli na dokładniejszą prognozę zbiorów.

                                                       Prof.dr hab. Eberhard  Makosz 

Powiązane artykuły