Sukces kampanii Europejskie Jabłka Dwukolorowe w Chinach

IMG 097838W drugim roku trwania, współfinansowanego przez Unię Europejską programu promocyjnego „Europejskie Jabłka Dwukolorowe”, obsługiwanego przez dom mediowy Infinity Media, pomiędzy Polską a Chinami podpisany został protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu polskich jabłek.

Od początku trwania programu promocyjnego Europejskie Jabłka Dwukolorowe, który rozpoczął się w lipcu 2014 roku, strona polska intensywnie zabiegała o dopuszczenie polskich jabłek do obrotu w Chinach. Dzięki zabiegom polskich władz i grup sadowników, działaniom dyplomatycznym oraz intensywnym kampaniom marketingowym i PR-owym prowadzonym przez Infinity Media w ramach programu EJD, w czerwcu 2016 roku udało się podpisać polsko-chiński „protokół”.

Protokół ma formę zbioru uzgodnionych przez inspekcje sanitarne obu krajów wymagań, których spełnienie zagwarantuje dostęp polskich sadowników do obiecującego rynku chińskiego. Na podkreślenie zasługuje bardzo krótki czas, w jakim udało się uzgodnić wymagania fitosanitarne: dwa lata to w przypadku zamkniętego rynku chińskiego ogromny sukces. Sukces jest tym bardziej spektakularny, że promowane owoce są na razie niedostępne na docelowym rynku, a mimo to już rozpoznawalne wśród dystrybutorów.

Obecnie trwa rejestracja miejsc upraw, przechowywania i pakowania u wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zarejestrowane podmioty, zainteresowane eksportem jabłek wyprodukowanych w 2016 roku, na jesieni przejdą wyrywkowe kontrole inspekcji sanitarnych obu krajów (polskiego PIORiN i chińskiego IQSIQ).

Polska z produkcją jabłek na poziomie 3,5 miliona ton jest trzecim producentem tych owoców na świecie, po Chinach (ok. 40 milionów ton) i USA (ok. 5 milionów ton). Polskie jabłka mają być na chińskim rynku pozycjonowane jako produkt luksusowy, skierowany do bogacącej się tak zwanej klasy średniej. Obecnie jedynymi jabłkami z Europy dostępnymi w chinach są owoce z Francji. Polska stanie się drugim europejskim eksporterem dopuszczonym do tego wymagającego rynku.

Źródło: Infinity Media, Komentarz ekspercki Pawła Bruczkowskiego Senior Project Manager

Powiązane artykuły