Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Związku Sadowników RP Mirosława Maliszewskiego z dnia 11 grudnia 2016 r. dotyczącą konieczności odprowadzania podatku VAT za bezpłatną dystrybucję niektórych owoców i warzyw informuje, iż zapłata podatku nie ulega negocjacjom, ponieważ sadownicy pobierają za nie wynagrodzenie.

W przypadku „nieodpłatnego” przekazywania owoców i warzyw z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy VAT, ponieważ otrzymujemy kwotę wsparcia finansowego z tytułu rozporządzenia Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia. – Zauważyć należy, że przedmiotowe rekompensaty przybierają postać konkretnej kwoty za kilogram przekazanych wskazanym podmiotom owoców i warzyw, jako takie więc stanowią wynagrodzenie za przekazane towary (nie można ich uznać za dopłaty o charakterze ogólnym, które pozostawałyby poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT) – czytamy w odpowiedzi.

Inaczej w otrzymywaniu unijnej pomocy finansowej za bezpłatną dystrybucję (np. w celu zniszczenia), niezbieranie plonów i zielone zbiory – te czynności nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

 

Źródło: ZSRP

 

 

 

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection