Hydroponika przyszłością uprawy jagodowych?

 

W uprawie warzyw, kwiatów oraz niektórych roślin jagodowych (głównie truskawek i poziomek) zdobywa popularność metoda hydroponiczna. Polega ona na tym, że systemy korzeniowe roślin nie wzrastają w glebie, lecz umieszczone są w specjalnym, przepuszczalnym dla wody podłożu, przez które przepływa płynna pożywka. Jej skład bilansuje się w taki sposób, aby dostarczała roślinom wszystkich niezbędnych składników mineralnych dokładnie w takich ilościach, jakie wynika z ich zapotrzebowania. Podobnie odczyn i zasolenie cieczy jest ustabilizowany i dostosowany do wymagań roślin. 

Uprawa w hydroponice umożliwia otwarty obieg pożywki, w którym zlewa się ją i utylizuje albo rozwiązanie bardziej oszczędne - obieg zamknięty z recyrkulacją pożywki. Po przejściu przez obieg uzupełnia się wówczas brakujące składniki, po czym zawraca pożywkę.

Jeżeli chodzi o podłoża, stosuje się materiały inertne, czyli obojętne, nie reagujące ze składnikami pożywki, ale też pozbawione zdolności sorpcji pierwiastków, które w całości dostarczane są przez wodną pożywkę. Mają jedynie tworzyć środowisko dla rozwoju korzeni, stabilizować roślinę, powinny się dobrze zwilżać i umożliwiać podsiąk wody. Są to materiały sterylne, często łatwo podlegające dezynfekcji po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Najczęściej stosuje się wełnę mineralną.

W nowoczesnych uprawach hydroponicznych cała produkcja jest zmechanizowana oraz skomputeryzowana. System bazuje na układzie pomp, rynien, sączków, które zapewniają przepływ pożywki. Czujniki kontrolują na bieżąco parametry pożywki i w razie potrzeby alarmują producenta o nieprawidłowościach.

Zbilansowane zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe zabezpiecza je przed ich niedoborami. Rośliny są zdrowe i wytrzymałe na choroby. Plony są wyższe, a nakłady na ochronę roślin niższe. Presja szkodników jest dużo mniejsza niż w uprawie tradycyjnej. Rośliny wzrastają  pod osłonami, w kontrolowanych warunkach oświetlenia, temperatury, a czasem także atmosfery.

Bardzo ważną zaletą jest możliwość prowadzenia sterowanej uprawy owoców, w której mamy kontrolę nad terminem owocowania i planujemy go w taki sposób, aby popyt na owoce był wysoki, a dochód jak najlepszy (np. bardzo wczesna albo bardzo późna produkcja truskawek).

Co więcej, w hydroponice, inaczej niż w uprawie polowej, nie mamy do czynienia ze zjawiskiem zmęczenia gleby, tak więc roślin nie trzeba zmianować. Uprawy te można zakładać nawet na nieużytkach rolnych, gdyż są w pełni niezależne od warunków glebowych.

Kolejną możliwością jest piętrowanie stołów z roślinami, co umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni szklarni (kiedyś już o tym pisaliśmy: https://www.e-sadownictwo.pl/artykuly/porady/technika-sadownicza/8364-maksimum-zysku-na-minimum-przestrzeni-pietrowa-uprawa-truskawek).

Ciekawe, czy za kilka lub kilkanaście lat uprawa hydroponiczna zdobędzie w naszym kraju popularność i pojawi się więcej takich inwestycji, jak np. w Belgii czy Holandii?

Powiązane artykuły