Dopłaty do nawozów – Kiedy będzie można składać wnioski?

Dzisiaj, tj. 20 kwietnia ARiMR ma poinformować, od kiedy będzie przyjmować wnioski na dopłaty do nawozów. Termin będzie wydłużony, pierwotnie miał upłynąć 16 maja. Wniosek należy złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., o ile wysokość pomocy będzie wyliczana na podstawie różnicy cen z faktur producenta rolnego.

Ministerstwo rolnictwa przewidziało również sytuację, że rolnik może nie mieć starych faktur, więc przyjęło alternatywne rozwiązanie. W Biuletynie Informacji Publicznej ukaże się oficjalna informacja o średnich cenach nawozów. Na tej podstawie rolnikom bez faktur będą wyliczane dopłaty.

Stawka pomocy ma wynosić: 

  • do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. 
  • Z pomocy zostały wyłączone powierzchnie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, do których jest przyznawana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna.

Rząd przewidział 3,9 mld zł na dopłaty do nawozów. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie tę kwotę, wysokość pomocy będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego.

Rząd wyliczył, że ok. 7,9 mln ha upraw i 2,8 mln ha łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych znajduje się w gospodarstwach o powierzchni do 50 ha. Natomiast 12 405 producentów rolnych wnioskujących o płatności bezpośrednie posiada gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha.

źródło: Izba Rolnicza w Opolu

Powiązane artykuły

X