pszczoasadPodlaskie Zrzeszenie Pszczelarzy (Siedlce) zbiera podpisy pod petycją do ministra rolnictwa Stanisława Kalemby w sprawie wprowadzenia od 2014 roku systemu dopłat dla pszczelarzy do każdej rodziny pszczelej. Chodzi o stworzenie podobnych rozwiązań jak w innych państwach unijnych (np. Litwa, Słowacja). 
Sadownicy i pszczelarze to niemal jedna rodzina. Owoce w sadach i na plantacjach są efektem pracowitości owadów zapylających, dlatego w naszym wspólnym interesie jest ich ochrona. Pszczelarstwo jest niezwykle ważną częścią polskiego rolnictwa.
Władysław Pietruczuk, Prezes Podlaskiego Zrzeszenia Pszczelarzy, w imieniu jego członków zwraca się z prośbą o zbieranie podpisów i przesyłanie ich do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a kopii do  zrzeszenia. Petycja jest do pobrania ze strony: www.pzp.pszczelarstwo.net

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin