– Na chwilę obecną brak jest podstaw do stwierdzenia, że wahania cen skupu jabłek przemysłowych pod koniec sierpnia bieżącego roku mogły być skutkiem zawarcia porozumienia (…) – czytamy w piśmie skierowanym do Lubelskiej Izby Rolniczej. Fakt zawarcia zmowy musi być udowodniony.

Kiedy 28 sierpnia cena jabłek przemysłowych obniżyła się w tym samym czasie, na terenie całego kraju, producenci nie mieli wątpliwości – ich zdaniem doszło do zmowy cenowej.  Zwrócono się wówczas do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o zbadanie sprawy i ustalenie, czy rzeczywiście można mówić o zmowie. Jedno z takich pism wystosowała Lubelska Izba Rolnicza, prosząc o sprawdzenie czy zakłady na terenie powiatu Opole Lubelskie naruszyły przepisy. Prezes UOKiK  (Delegatura w Lublinie) odpowiada, że na chwilę obecną brak jest podstaw do stwierdzenia, że spadek cen jest wynikiem zmowy cenowej.

UOKiK podkreśla, że nie każda sytuacja, w której występują podobne ceny na dane produkty, musi być związana z zawarciem antykonkurencyjnego porozumienia. Od tzw. zmowy, czyli uzgodnienia między podmiotami określonej ceny, należy odróżnić chociażby podążanie za liderem czy też dostosowanie się przedsiębiorców do zmieniających się warunków konkurowania.

Podobną opinię wyraził w ostatniej rozmowie Pan Marek Marzec z Ewa-Bis, którego zapytaliśmy o możliwość wystąpienia zmowy cenowej: „W mojej opinii nie ma gremialnej zmowy cenowej. Natomiast normlanym jest, że mniejsze podmioty dopasowują się do największego gracza na rynku. Konkurenci monitorują ceny i oczywiście, jeśli jeden zdecydował się obniżyć, reszta idzie za nim. To normalne, że po im mniejszej cenie kupi się surowiec, tym później jest szansa zrealizowania wyższej marży na wyprodukowanym koncentracie. Zawsze jest tak, że liderzy nadają trend…”.

Zdaniem UOKiK chwilowa obniżka wynikała z normalnych uwarunkowań rynkowych i ogólnej sytuacji w tym sektorze rolnictwa. – Nie mniej jednak, jeżeli posiadają Państwo informację uprawdopodobniające zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję proszę o przekazanie ich do Prezesa Urzędu – czytamy.

Źródło: www.lir.lublin.pl