Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa o rozważenie możliwości rozwiązania problemu, jakim jest obniżenie pomocy z tytułu przymrozków o połowę, jeśli uprawa nie była ubezpieczona. Powodem był brak możliwości zawierania takich umów jesienią 2016 r. i wiosną 2017r.

Jak czytamy na stronie KRIR, już wiosną 2017 r. Rada otrzymywała informacje od rolników z całego kraju, że firmy ubezpieczeniowe odwlekają zawieranie umów.  Argumentowane było to koniecznością oczekiwania na podstawy prawne do uruchomienia środków z budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczenia. – Jednak zdaniem wielu rolników zakłady ubezpieczeniowe znając długoterminowe prognozy pogody dotyczące przymrozków oraz mając na uwadze 14-dniowy okres karencji od podpisania umowy, celowo nie podpisywały umów lub opóźniały ich podpisanie, aby nie wypłacać odszkodowania – informuje KRIR.

W ten sposób rolnicy zostali wielokrotnie poszkodowani – przez warunki pogodowe, trudną współpracę z firmami ubezpieczeniowymi i ostatecznie otrzymają zmniejszoną pomoc, ponieważ nie mieli zawartych umów ubezpieczenia.

Na stronie KRIR zamieszczono odpowiedź Wiceministra Rolnictwa, Jacek Boguckiego. Według wyjaśnień, zgodnie z zawartymi z zakładami ubezpieczeń umowami na stosowanie dopłat do składek ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń mogły zawierać umowy ubezpieczenia od stycznia 2017 r. na podstawie obowiązujących wtedy przepisów.

Ponadto, Wiceminister zwraca uwagę, że zgodnie z danymi GUS, powierzchnia upraw sadowniczych wynosi 300 tys. ha.  natomiast ubezpieczenie przez zakłady, które podpisały z Ministrem umowy w latach 2014 — 2016 kształtowało się następująco:

 2014 r. – ok. 21,2 tys. ha,

2015 r. – ok. 15 tys. ha,

2016 r. – ok. 20 tys. ha.

Poza tym, pomoc przyznaną na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne zmniejsza się o 50 %, chyba że wykupiona została polisa ubezpieczeniowa na co najmniej 50 % średniej rocznej produkcji lub dochodu i obejmującą zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczęściej występującymi w danym regionie. 

 

Źródło: KRIR