W ostatnim czasie doszło do radykalnej zmiany pogody. Znacznie spadła temperatura oraz wystąpiły silne opady. Takie warunki spowodowały iż wystąpiła silna infekcja szarej pleśni na plantacjach truskawek, zwłaszcza spod osłon. Skala porażenia może być większa na odmianach wrażliwych tj. Marmolada, Roxana oraz na  plantacjach, na których popełniono błędy w nawożeniu azotowym. W tym okresie wielu plantatorów zastosowało wapń w postaci saletry wapniowej, co jeszcze bardziej spotęgowało poziom strat. Przerwanie infekcji uniemożliwiły opady, na wielu plantacjach było zbyt mokro, żeby wjechać i wykonać zabieg. Dlatego obecnie obserwuje się duże straty spowodowane tym patogenem.

Choroba może się nasilać lub wyrządzać znaczne straty na plantacjach nisko położonych, silnie zagęszczonych, niewłaściwie nawożonych azotem (przenawożenie) i niewłaściwe odżywionych wapniem. To również jest istotny problem, ponieważ kwitnienie trwało relatywnie krótko i  niektórzy nie zdążyli wykonać odpowiedniej liczby zabiegów, co może mieć wpływ nie tylko na jakość w postaci mniejszej jędrności, ale presja choroby na takich plantacjach będzie zdecydowanie większa. Warto również zauważyć że plamy na owocach nie występują przy szypułce, co sugerowałoby błędy w ochronie w czasie kwitnienia, tylko na innych częściach owoców. To dowodzi iż infekcja była spowodowana ostatnimi opadami. Sprawca choroby szarej pleśni grzyb Botrytis Cinerea jest saprofitem i może rozwijać się na innych częściach roślin. Kiedy zaistnieją odpowiednie warunki dochodzi do infekcji.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej wykonać zabieg preparatami o działaniu interwencyjnym np. Luna Senastion, Switch, Frupica 440 SC. Należy pamiętać o przemienności stosowania środków, aby nie dopuścić do powstania odporności. Poza tym na wielu plantacjach rozpoczęły się już zbiory lub nastąpi to wkrótce, dlatego należy dopierać tak środki, aby zbiór nastąpił po okresie karencji.

Taka pogoda może również powodować silną presję antraknozy truskawki, zwłaszcza odmian podatnych np. Roxana, Honey. Niektóre preparaty stosowane w ochronie przed szarą pleśnią chronią również przed antraknozą truskawki.

Warunkiem skutecznej ochrony jest również technika ochrony. Trzeba użyć dużej ilości cieczy i dokładnie pokryć, zwłaszcza owoce.

Piotr Zieliński, doradca sadowniczy Biocont