Czy mamy możliwość odliczenia składek za ubezpieczenie pomocnika przy zbiorach od jego wynagrodzenia?

Ruszył już zbiór jabłek odmian letnich, a w związku z przyspieszonym w tym sezonie rozwojem wegetacji, wcześniej niż zwykle rozpocznie się zbiór odmian jesiennych – według sadowników Gala będzie gotowa do zerwania na przełomie sierpnia i września.  Wzrasta przez to intensywność składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla pomocników przy zbiorach. Plon zapowiada się obfity i lepiej nie zwlekać z organizacją pracowników.

Chociaż ustawa ułatwiła wiele kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, interpretacja jej przepisów nie zawsze była jasna. Jak się okazało, także dla urzędów pracy… Początkowo  rolnicy nie wiedzieli jak rozliczać 9-miesięczny okres pracy w Polsce (czytaj więcej: https://www.e-sadownictwo.pl/wiadomosci/z-kraju/6430-praca-sezonowa-i-pomocnik-przy-zbiorach-czy-okresy-pracy-liczone-sa-oddzielenie ),  istniały również wątpliwości co do stawki godzinowej – chociaż w myśl ustawy minimalna płaca godzinowa nie obowiązuje, niektóre urzędy nadal odrzucają wnioski z niższą stawką niż 13,70 zł/ha brutto (czytaj więcej: https://www.e-sadownictwo.pl/wiadomosci/z-kraju/6528-stawka-13-70-zl-h-nie-obowiazuje-w-umowie-o-pomocy-przy-zbiorach ).

Pewne niejasności dotyczą również we wniosku pola „wynagrodzenie brutto za godzinę”. Jak obliczyć kwotę brutto skoro wiemy, że nie obowiązuje stawka minimalna? W ZUS-ie kwota brutto, to suma wypłaty „na rękę” oraz składek ubezpieczenia społecznego płaconych przez pracownika oraz składek pracodawcy. Dwie pierwsze składają się na pensję brutto pracownika i stanowią w księgowości tzw.: „małe brutto”, czyli to, co w umowie podane jest jako miesięczna pensja brutto pracownika, bądź godzinowa stawka brutto. Gdy do tej sumy dodamy składki płacone przez pracodawcę uzyskujemy tzw. „duże brutto”, czyli łączny koszt, jaki ponosi pracodawca zatrudniając pracownika. 

Natomiast w przypadku pomocnika przy zbiorach płacimy za ubezpieczenie zdrowotne pracownika oraz ubezpieczenie wypadkowe, macierzyńskie i chorobowe. Składka za pierwsze wynosi 142 zł na miesiąc a za drugie około 1,00 zł za dzień. Pierwsza jest niepodzielna, oznacza to, że płacimy 142 zł nawet, jeśli pomocnik będzie pracował jeden dzień w miesiącu (zapłacimy tyle samo również kiedy przepracuje 27 dni. Nie jest też to część składowa wynagrodzenia pomocnika, które mu potrącamy (tak jak byśmy to robili przy ZUS-ie), lecz koszt rolnika. Wyraźnie wyjaśnia to KRUS na swojej stronie z 24 najczęstszymi pytaniami odnośnie zatrudniania pomocników.

Opłata na KRUS nie stanowi więc części składowej wynagrodzenia pracownika i jako taka nie tworzy wraz z pensją netto pensji brutto. Odpowiada natomiast pojęciu „duże brutto” przy ZUS-ie – ogólny koszt zatrudnienia pracownika.

We wniosku o zezwolenie na pracę sezonową, w polu wynagrodzenie brutto za godzinę, powinniśmy więc wpisywać kwotę jaką będziemy faktycznie wypłacali pomocnikowi. Brutto w tym momencie oznacza netto + podatek od wynagrodzenia. Podatek zapłaci on w swoim kraju macierzystym, jeśli jest cudzoziemcem.

Jeśli umówiliśmysię na 9,00 zł/h dla pomocnika, to taką kwotę wpisujemy we wniosku – pracownik jest później zobowiązany rozliczyć się z właściwym urzędem podatkowym. Koszt ubezpieczenia w KRUS-ie nie jest częścią składową jego wynagrodzenia, a więc nie należy go doliczać do stawki godzinowej. Poza tym jest to nieprzewidywalne, ile godzin przepracuje pracownik i tym samym, przez jaką liczbę godzin należałoby podzielić składki na ubezpieczenie społeczne.  KRUS jest naszym kosztem i nie odejmujemy go od stawki, czy pensji pracownika. Koszt ubezpieczenia płacimy oddzielnie.

 Jak rozliczać się z podatków? Gdzie pomocnik z Ukrainy będzie płacił podatek?

Odpowiedź: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego nie jest organem właściwym w kwestii rozliczeń podatkowych. Do prowadzenia rozliczeń podatkowych i udzielania informacji w zakresie rozliczeń podatkowych, w tym w związku z zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach, właściwe są organy podatkowe. Rzeczpospolita Polska ma podmianą umowę z Ukrainą o unikaniu podwójnego opodatkowania, więc pomocnik z Ukrainy (na ogół) będzie rozliczał się z podatku na Ukrainie. (źródło: KRUS)

Czy istnieje możliwość odliczenie składek za pomocnika od jego wynagrodzenia?

Odpowiedź: Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie pomocnika w KRUS ciąży na rolniku. Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie regulują natomiast kwestii, dotyczących zasad wypłacania pomocnikowi wynagrodzenia. (źródło: KRUS)