– Ministerstwo Spraw Zagranicznych wycofało się z dotowania zakładania plantacji malin na Ukrainie – czytamy w komunikacie NSZZ RI „Solidarność”. Taką informację  otrzymał Związek Zawodowy Rolników w odpowiedzi  na niedawną interwencję jego Przewodniczącej, Teresy Hałas w sprawie dotowania zakładania plantacji maliny na Ukrainie.

NSZZ RI „Solidarność” w związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi dofinansowania projektu zakładania plantacji malin na Ukrainie, wystosowała pismo do ministra spraw zagranicznych, profesora Jacka Czaputowicza. Pismo zostało przekazane również do wiadomości Premiera Mateusza Morawieckiego. W liście zwrócono uwagę, że podejmowanie takich działań w bezpośredni sposób uderza w polskich rolników i sadowników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na niskie ceny, jakie otrzymują.

„Pragnę zwrócić uwagę, że takie działanie jak te zawarte w ww. projekcie poprzez przekazywanie bezpłatnej kompleksowej infrastruktury do założenia plantacji malin (w tym najlepszych jakościowo sadzonek, ekologicznych środków ochrony roślin, fachowej bezpłatnej pomocy) doprowadzają w już i tak dramatycznej sytuacji cenowej do rozregulowania rynku i stawiają rolników ukraińskich w pozycji uprzywilejowanej wobec polskich rolników. Nasi rolnicy m.in. rolnicy na Lubelszczyźnie przez wiele lat a nawet dziesięcioleci wypracowali nowoczesne i innowacyjne metody oraz technologie uprawy m.in. malin ekologicznych, ponosząc w tym zakresie określone koszty inwestując w to swój czas i wysiłek. Ponadto swego czasu plantatorzy tytoniu byli namawiani i zachęcani do rezygnacji z produkcji tytoniu na rzecz przejścia na uprawy ogrodnicze, sadownicze i jagodowe, co było procesem wieloletnim, czasochłonnym i kosztownym. W tej sytuacji bezpłatna pomoc w zakładaniu plantacji na Ukrainie i przekazywanie tamże naszych najlepszych latami wypracowywanych technologii w tym zakresie, jest bezpośrednim uderzeniem w polskich rolników” – czytamy w treści listu.  

„Biorąc pod uwagę zaistniała sytuację oraz wątpliwości wobec projektu wyrażane przez szereg instytucji podjąłem decyzję o rozwiązanie umowy dotacji na realizację projektu „Zachodnioukraińska Kooperatywa Sadowniczo-Ogrodnicza”. W związku z powyższym dalsze działania projektowe, w tym założenie kooperatywy i przekazanie sadzonek malin nie będą realizowane” – napisał w przywołanej odpowiedzi do NSZZ RI „Solidarność” Podsekretarz Stanu w MSZ Andrzej Papierz.

Źródło: NSZZ RI „Solidarność”

 

Ostatnie ogłoszenia