Jak czytamy w komunikacie Ukrsadprom z 10 października, służby fitosanitarne Rzeczpospolitej wzmogły kontrole transportów ukraińskiej mrożonej maliny. Ukraińskie Stowarzyszenie zaapelowało już w tej sprawie do Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.  Zdaniem Stowarzyszenia kontrole są nielegalne...

W ciągu ostatnich dwóch tygodniu polskie służby fitosanitarne dokonują dodatkowych kontroli ukraińskich transportów z maliną, w tym mrożoną, mimo że posiadają one niezbędną dokumentację.

W ramach kontroli pobierane są próbki do przeprowadzania badań laboratoryjnych, które trwają od trzech do dziesięciu dni. Przez cały ten czas, towary są blokowane na granicy, przynosząc ukraińskim eksporterom dodatkowe koszty.  Działalność eksportowa staje się nieopłacalna...

– Takie sytuacje mają miejsce mimo że strona ukraińska została wcześniej zapewniona, że naciski polskich rolników nie mają wpływu na działalność władz w zakresie kontroli ukraińskich produktów rolnych – czytamy w komunikacie. 

Ostatnie ogłoszenia