Kolejne mechanizmy wsparcia z tytułu rosyjskiego embargo, wstrzymanie dotacji na zakładanie nowych sadów, a także środki na budowę i modernizację chłodni – to zdaniem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej propozycje, które mogą polepszyć sytuację polskich sadowników.

Świętokrzyska Izba Rolnicza skierowała do unijnego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana propozycje w sprawie rozwiązania trudnej sytuacji polskich sadowników.  Zdaniem ŚIR konieczne jest uruchomienie nowego programu wsparcia w związku z kryzysem wywołanym przez embargo, a także wstrzymanie programu wsparcia na nowe nasadzenia. Środki powinno się natomiast przeznaczyć na redukcję starych nasadzeń, które były sadzone głównie z myślą o rynku rosyjskim. Izba postulowała również o wsparcie budowy nowych i modernizację starych chłodni.

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa przypomniało, że minister Ardanowski 18 września wystąpił do Phila Hogana z wnioskiem o uruchomienie kolejnego mechanizmu wsparcia dla producentów owoców w związku z embargo. Komisarz Hogan zauważył jednak, że polscy sadownicy uzyskali 49,5 % łącznej kwoty unijnej pomocy udzielanej z tego tytułu i wyraził głębokie przekonanie, że strukturalne zakłócenia równowagi na rynku jabłek powinny zostać wyeliminowane za pomocą odpowiednich dostępnych w ramach WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) narzędzi strukturalnych.

Izba postulowała również, aby wstrzymać program wsparcia na nowe nasadzenia, fundusze zaś przeznaczyć na redukcję starych, które były sadzone głównie z myślą o rynku rosyjskim ( abłka odmian dwukolorowych), rekultywację pola oraz na poprawę jakości przechowywania owoców poprzez wsparcie budowy nowych i modernizację starych chłodni. – Ograniczenie produkcji powinno być z rekompensatą z tytułu utraconego dochodu na wzór rezygnacji z uprawy np. buraków cukrowych przez okres minimum 5 lat, grunty te przeznaczyć pod uprawę roślin energetycznych, by nie powodować zakłóceń na innych rynkach rolnych – wyjaśnia ŚIR.

Ministerstwo odpowiedziało, że jeśli chodzi o wstrzymanie udzielania wsparcia na zakładanie nowych sadów, w ministerstwie Rolnictwa prowadzone są analizy dotyczące zastosowania rozwiązania polegającego na wyeliminowaniu zakładania sadów z listy działań objętych dotacjami.

Natomiast w przypadku uzyskania pomocy na infrastrukturę przechowalniczą, to koszty takiej infrastruktury kwalifikują się do wsparcia zarówno w ramach PROW2014-2020, jak i w ramach programów operacyjnych realizowanych przez grupy i organizacje producentów.

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia