Ministerstwo Rolnictwa wysłało do Komisji Europejskiej propozycje zmian w PROW na lata 2014-2020. Wśród różnych nowych rozwiązań dla sadowników szczególnie interesujące wydają się być dotacje na nawodnienie.

Ministerstwo zapowiada rozszerzenie obecnego zakresu wsparcia dla rolników w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”  o inwestycje mające na celu zapobieganie skutkom suszy w rolnictwie. Zakłada się, że pomoc będzie udzielana na inwestycje polegające na tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących instalacji nawadniających, a także ujęć wody (np. studnie, instalacje rozprowadzające). Rolnik będzie mógł uzyskać pomoc w wysokości maksymalnie 100 tys. zł na tego typu operację (jest to dodatkowy limit środków na beneficjenta i na gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014-2020)

Dotychczas finansowanie ze środków unijnych takich rozwiązań było zakazane. Obecnie rząd proponuje nie tylko zgodę, ale i nowy limit w wysokości 100 tys. zł za budowę i rozbudowę nawodnienia.

Susza już niejednokrotnie dała się sadownikom we znaki, podobnie jak przymrozki, a systemy nawodnieniowe są odpowiedzią na oba problemy. W proponowanych zmianach nie ma informacji o poziomach wsparcia, należy więc sądzić, że te pozostaną takie same, jak przy pozostałych inwestycjach z „Modernizacji”.

Rzecz jasna, z pewnością studnię będzie trzeba zalegalizować  albo dostać pozwolenie na nową, co będzie się wiązało z kosztami poboru wody (choć te na razie nie są duże). A stawki niestety mogą z czasem się zmieniać.

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia