Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 13.11.2019 wynosi 295 932 125,00 euro, co stanowi 100,00%.

Tym samym wypłata środków beneficjentom w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa z początkiem roku 2020.

MATERIAŁY:

Rozpoczęcie naboru ogłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska to 1 sierpnia 2019 r.

NFOŚiGW pomaga rolnikom, wspierając poprawę jakości gleb >>

Wapnowanie gleb >>

Resorty środowiska i rolnictwa wspólnie dla rozwoju polskiej wsi >>

 

Źródło: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection