Produkcja jabłek z sadów jabłoniowych w 2019 r. została oszacowana przez GUS na ok. 3 mln t, tj. o ok. 23% mniej od rekordowych zbiorów 2018 r.

Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych charakteryzował się wyjątkowo niekorzystnymi warunkami, które w znaczny sposób ograniczyły plonowanie większości gatunków. Na wielu plantacjach straty spowodowane przez wiosenne przymrozki, jakie wystąpiły w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców, były bardzo duże. Brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim oraz przesilenie drzew rekordowym owocowaniem w poprzednim roku, dodatkowo przyczyniły się do zmniejszenia plonowania na poszczególnych plantacjach. Znaczne straty w plonowaniu zostały w pewnym stopniu zniwelowane wejściem w okres pełnego owocowania wielu młodych, bardziej plennych plantacji. Od poprzedniego szacunku zanotowano także w niektórych rejonach poprawę warunków wilgotnościowych, która pozwoliła na nieznaczne podniesienie prognozowanej we wrześniu wielkości produkcji owoców z drzew.

Łączne zbiory owoców z drzew w bieżącym roku ocenione zostały na ponad 3,4 mln t, tj. o ok. 23% mniej od rekordowych zbiorów uzyskanych w poprzednim sezonie. Zbiory z sadów jabłoniowych oszacowano na ok. 3 mln t, tj. także o ok. 23% mniej od bardzo wysokiej produkcji roku poprzedniego.

Produkcję z sadów gruszowych oceniono na przeszło 67 tys. t (o ok. 26% mniej niż w roku 2018), natomiast produkcję śliwek na ok. 95 tys. t (o ponad 20% mniej od uzyskanej w poprzednim sezonie). Tegoroczne zbiory z sadów wiśniowych zostały oszacowane na ok. 152 tys. t (o ok. 24% niżej od ubiegłorocznych), a zbiory czereśni na ok. 44 tys. t (o blisko 26% mniej od rekordowej produkcji 2018 r.). W bieżącym sezonie łączna produkcja brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich została oceniona na ok. 17 tys. t.

 

Źródło: GUS

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection