W ciągu ostatnich kilku dni na forach internetowych zrzeszających rolników zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje na temat podwyżki stawki VAT z 8% do 23% na nawozy i środki ochrony roślin. Minister Ardanowski nie wytrzymał i wczoraj w nocy (6.07.)  na swoim Facebooku napisał sprostowanie, w którym wyjaśnił, że są to „kłamstwa opozycji”, które nie mają nic wspólnego z prawdą.

Poniżej zamieszczamy wpis ministra Ardanowskiego [pisownia oryginalna]:

„Kłamstwa opozycji

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach pojawiło się w internecie wiele kłamliwych informacji o, ponoć, podwyższeniu stawek podatku VAT na wiele artykułów związanych z rolnictwem. Jeżeli takie informacje wynikały z niewiedzy, to, choć przykre, ale jestem w stanie zrozumieć. Ale, niestety, u wielu kłamców internetowych jest to po prostu zła wola i chęć oszukania rolników. Sprawdzenie w internecie stanu faktycznego po 1. lipca nie jest szczególnie trudne.
Wyjaśniam, że to co było wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów znalazło się bezpośrednio w tzw. matrycy watowskiej. Jest to mocniejsza ochrona obniżonych stawek VAT, niż w rozporządzeniach ministrów.

W załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, (zmiany od 1. lipca 2020 r.)określono wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8 % który obejmuje m.in.:
- ex 01 - zwierzęta żywe (konie, osły, muły i osłomuły, bydło, świnie, owce i kozy, drób domowy, króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi, przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych),
- ex 06 - drzewa żywe i pozostałe rośliny, bulwy, korzenie i podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne,
- ex 12 - nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- bez względu na CN – nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich,
- bez względu na CN – sznurek do maszyn rolniczych,
- bez względu na CN – ziemia ogrodnicza.

oraz usługi – zgodnie z PKWiU 2015 obejmujące m.in.:
- ex 01.6 - usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,
- ex 10.39.14.0 - warzywa i owoce, krojone i zapakowane
- 75 – usługi weterynaryjne,
- 81.30 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- bez względu na PKWiU – usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

Jeszcze raz wyjaśniam, że m. in. ani nawozy, ani środki ochrony roślin, ani pasze, ani usługi weterynaryjne, by wymienić tylko te najważniejsze produkty i usługi, mają utrzymaną obniżoną stawkę VAT.

Dlaczego ktoś zachowuje się jak łajdak i ordynarnie kłamie?”

Źródło: https://www.facebook.com/jkardanowski/

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection