Na początku tego tygodnia mołdawscy eksporterzy wykorzystali cały roczny kontyngent, który obejmował eksport 15 tys. ton owoców, na bezcłowe dostawy śliwek do Unii Europejskiej.

W 2020 roku kwota euro dla tego kraju została zwiększona o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemniej jednak nawet zwiększona kwota eksportu do UE, podobnie jak w poprzednich latach, została faktycznie wykorzystana do końca pierwszej dekady października.

Zdaniem ekspertów Federacji Producentów Rolnych Mołdawii (FARM) szybkie wykorzystanie rozszerzonej kwoty euro tłumaczy się tym, że ze względu na utratę części zbiorów wczesnych śliwek z powodu wiosennych przymrozków w niektórych krajach UE, eksport śliwek mołdawskich na rynek europejski w 2020 roku rozpoczął się wcześniej niż zwykle. To znaczy nie na przełomie sierpnia i września, ale już na początku sierpnia.

Tym samym do końca lata wysłano na rynek UE z Mołdawii około 4,8 tys. ton śliwek (do Rumunii - 2,2 tys. ton, do Polski - 1,4 tys. ton). Od początku jesieni spodziewany jest wzrost eksportu śliwek mołdawskich na rynek UE. Do końca września kupcy mołdawscy wysłali na rynek europejski ponad 11 tys. ton śliwek.

Zwraca się uwagę, że w 2020 roku w strukturze europejskiego eksportu śliwek z Mołdawii rośnie udział dostaw do Polski, Niemiec, Austrii, a także do Włoch i Francji, gdzie śliwki mołdawskie nie były wcześniej eksportowane. W poprzednich dwóch sezonach co najmniej dwie trzecie wszystkich śliwek eksportowanych na rynek europejski trafiało do Rumunii.

Handlowcy z Mołdawii zapewniają, że eksport śliwek mołdawskich z tegorocznego zbioru będzie kontynuowany po uiszczeniu cła w wysokości do 12% minimalnej ceny fakturowej towaru. W ostatnich trzech latach Mołdawia wyeksportowała na rynek europejski ponad kontyngent od 2,3 tys. ton do 9,5 tys. ton śliwek.

Obecnie, według szacunków ekspertów, w chłodniach pozostaje co najmniej 10-15 tys. ton śliwek. Można więc przypuszczać, że co najmniej połowa tego surowca trafi na rynek europejski.

Źródło: EastFruit

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection