Mimo mniejszych zbiorów owoców Austria sprzeda 3,5-krotnie więcej owoców w ciągu 5 miesięcy na przełomie sezonu 2012/13 niż w analogicznym okresie roku temu. Szczyt wysyłki przypada zazwyczaj na maj i czerwiec (80%). To duża szansa na zwiększenie ogólnego eksportu owoców na Ukrainę.
Austriacka produkcja jabłek w 2012 roku wyniosła 157 tys. ton i była najniższa w ostatnim dziesięcioleciu.
Źródło: Fruit-Inform, fruchtportal.de

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection