sklepJednym z priorytetów Unii Europejskiej na następną perspektywę budżetową jest reforma podejścia do środków ochrony roślin i realizacja nowych ustaleń na poziomie poszczególnych krajów. Bruksela chce zwiększyć ochronę zdrowia konsumentów i środowiska, zharmonizować dostępność preparatów, przyspieszyć proces zatwierdzania, zacieśnić współpracę między instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi.

Producenci narzekają na małą dostępność środków ochrony dla niszowych upraw (niektórych gatunków warzyw, drzew i krzewów owocowych, roślin ozdobnych i leczniczych). Więcej substancji czynnych to mniejsze ryzyko wystąpienia odporności. Jeśli procedura wprowadzania preparatu będzie łatwiejsza, nie będzie podwyżek cenowych, to sytuacja w ochronie powinna się poprawić. Możliwość wzajemnego uznawania środków ochrony, co ma trwać cztery miesiące, spowoduje ograniczenie nakładów na kosztowne i wymagające wielu zabiegów procedury rejestracyjne i przyspieszy proces wprowadzania do obrotu preparatów.

Większy nacisk będzie kładziony na przejrzystość i bezpieczeństwo żywności, czemu mają służyć certyfikaty i wyraźne oznakowanie produktów, gwarantujące jakość procesu produkcji i sprzedaży na wszystkich etapach. W ostatnich latach wiele zrobiono na rzecz poprawy systemu znakowania żywności produkowanej z zachowaniem norm. Jakość i bezpieczeństwo produktów będą weryfikowane poprzez badania pozostałości pestycydów, a systemy zarządzania jakością wzmocnią zaufanie do wartościowych produktów. Niejasne lub nieprawidłowe oznakowanie szkodzi opinii i poprawa przejrzystości leży w interesie wszystkich zainteresowanych. Jest ono konieczne także w restauracjach i innych punktach zbiorowego żywienia.

W Niemczech nawet żywność lokalna cieszy się dobrą opinią, a zastrzeżenia dotyczą jedynie niekiedy aspektów higieny produkcji. Wciąż największym wyzwaniem jest transport.

Europejscy prawodawcy popierają intensyfikację ogrodnictwa, ale pod jednym warunkiem – w ramach zrównoważonego podejścia do procesu produkcji.

Źródło: aiz.info, fruchtportal.de

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection