Fot. 3m26-29 listopada br. w Strasbourgu (Francja) odbył się I Kongres dotyczący Wykorzystania Biostymulatorów w Rolnictwie. Organizatorem wydarzenia był New Ag International, wspierany przez International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), International Society of Horticultural Science (ISHS), Regional Council of Alsace. Platynowym Sponsorem wydarzenia została organizacja zrzeszająca producentów biostymulatorów − European Biostimulants Industry Consortium (EBIC), innymi sponsorami firmy: Agrinos, Agronutrition, Arysta LifeScience, Biolchim, Daymsa, Goëmar, Sicit 2000, Tradecrop, Valagro. Wydarzenie zgromadziło ponad 700 osób reprezentujących prawie 400 organizacji i firm, z 55 krajów świata. Wśród uczestników byli naukowcy z instytutów badawczych, ośrodków akademickich, uniwersytetów i laboratoriów, przedstawiciele firm zajmujących się biostymulatorami oraz produkcją warzyw i owoców, doradcy rolniczy i przedstawiciele władz odpowiedzialni za legislację, kontrolę jakości produktu i bezpieczeństwo żywności. Jean Pierre Leymonie, Dyrektor Zarządzający New Ag International otwierając kongres podkreślił jego znaczenie jako wielopłaszczyznowego spotkania przedstawicieli różnych gałęzi rolnictwa, szczególnie zaś spotkania nauki z praktyką, podkreślając: “Rolnictwo przyszłości będzie bazowało na nauce i technologii”.

Fot. 4mKongres stworzył płaszczyznę do wymiany myśli, poglądów, a przede wszystkim do dyskusji, która jest niezbędnym elementem dialogu nauki z praktyką. Program 3-dniowego wydarzenia obejmował 40 prezentacji (w tym 10 wygłoszonych przez światowej sławy naukowców). Wykłady podzielone zostały na 6 grup tematycznych (sesji), dotyczących wybranych zagadnień z zakresu biostymulatorów: ● Biostymulatory pochodzenia roślinnego; ● Biostymulatory i stres abiotyczny; ● Biostymulatory i siły obronne rośliny; ● Ekstrakty z alg (wodorostów) jako biostymulatory; ● Rynek i legislacja biostymulatorów; ● Mikroorganizmy jako żywe biostymulatory. W trakcie sesji posterowej na ponad 100 posterach przedstawiono wyniki naukowców z całego świata.

Wielu naukowców podkreślało potrzebę znalezienia spójnej definicji jednoznacznie określającej produkt jakim są biostymulatory, zaznaczając jednocześnie że pod tym pojęciem należy rozumieć biochemiczne czynniki aktywujące reakcje biologiczne, oddziaływujące na fizjologię roślin, spełniające funkcje ochronne przed niekorzystnymi warunkami wzrostu i polepszające plon, jakość i wigor roślin uprawnych. Aaron Powers, wiceprezes EBIC na sesji inauguracyjnej, powiedział: „Przywracanie zdrowia gleby, większa efektywność wykorzystania wody, poprawa wartości odżywczych, większe plony i lepsza tolerancja na stres związany ze zmieniającym się klimatem - to tylko niektóre z korzyści płynących z technologii, które składają się na sektor biostymulatorów. Postęp w tych obszarach jest istotą naszej odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoimy”. Fot.5mProf. Pierdomenico Preata, Przewodniczący Naukowego Komitetu Kongresu dodał: „Potrzebujemy więcej badań naukowych dotyczących tematyki biostymulatorów. Prace naukowe w tej dziedzinie powinny koncentrować się na badaniach mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie biostymulatorów. Celem powinno być zjednoczenie naukowców i firm zajmujących się produkcją i wykorzystaniem biostymulatorów”. Jak podkreślało wielu naukowców w korzystnych dla rozwoju roślin warunkach środowiska wiele upraw wykazuje prawidłowy wzrost i rozwój bez stosowania biostymulatorów. Ale kiedy rośliny znajdują się pod wpływem stresu – te uprawy w których użyto biostymulatorów wykazują generalnie lepszy wzrost i rozwój, ponieważ rośliny są w stanie wykształcić lepszy system ochrony. Andrea Ertani z Uniwersytetu w Padwie (Włochy) bazując na długoletnich badaniach zaznaczył: „Biostymulatory jako produkty wykazujące aktywność biologiczną mogą zostać użyte w rolnictwie celem zwiększenia plonu roślin uprawnych i ich odporności na warunki stresowe. Stosowanie w uprawach biostymulatorów, np. tych zawierających związki fenolowe, prowadzi do zwiększenia zawartości antyoksydantów w samych roślinach, które to związki stanowią kluczowy element także w diecie człowieka, wpływając bezpośrednio na jego zdrowie”.
Fot.  Fot. 1. Kongres stworzył płaszczyznę do wymiany myśli i poglądów, a przede wszystkim do dyskusji Fot. 2. Aaron Powers, Wiceprezydent EBIC Fot. 3. Stoisko Arysta LifeScience

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection