RANEPA – Russian Presidential Academy of National Economy and Public informuje w najnowszym raporcie dotyczącym sytuacji ekonomicznej Rosji, że dane dotyczące rozwoju produkcji rolnej dostarczane przez tamtejszy urząd statystyczny są znacznie zawyżane. – Stosowane metody obserwacji statystycznej nie zawsze pozwalają obiektywnie ocenić zachodzące zmiany – podaje raport.

Według danych rosyjskiego urzędu statystycznego – Rosstat, rolnictwo w ostatnich latach odnotowuje gwałtowny wzrost: w 2013 r. - o 5,8%, w 2014 r. - o 3,5, w 2015 r. - o 2,6, 2016 r. - o 4,8, w 2017 r. - o 2,5. Ogólnie, w ciągu 5 lat jest to wzrost o 20,7%.

Jednak,  Ogólnorosyjski Spis Rolny (VSHP) 2016 poważnie skorygował statystyki. Wcześniej publikowane dane dotyczące produkcji rolnej okazały się zawyżone. Największe błędy stwierdzono w szacunkach produkcji ziemniaków, warzyw i dyniowatch, owoców oraz mleka. Dane dotyczące zbóż nie zostały skorygowane. Szacowana wartość całkowitej produkcji rolnej ogółem została zmniejszona z 5654 mld rubli do 5111,8 mild rubli, tj. o 542 mld (za rok 2017).

Niedokładnymi okazały się dane o produkcji w małych gospodarstwach, gdzie trudno jest o rzetelne dane z powodu braku obowiązku przedstawiania danych o wielkości produkcji. Wszystko więc opiera się na szacunku, co nie jest rzeczą łatwą przy ponad 30 mln takich producentów. Również dane z dużych gospodarstw okazują się nierzetelne. Choć te mają obowiązek przedstawiania sprawozdań o wielkości zbiorów. Nie chcą one jednak wykazywać wzrostów lub nie przedstawiają one raportów, bo może się to wiązać z konicznością zapłaty wyższych podatków i opłat, stąd dane te mogą być zaniżone.

Skąd więc zawyżone dane? W gospodarce socjalistycznej zawyżanie danych o produkcji było konieczne, bo dowodziło wykazania planów, a od tego zależały premie, a nawet los kierownictwa gospodarstw.

Jaki cel ma zawyżanie danych w gospodarce rynkowej? Według raportu, władze regionalne skłonne są do zawyżania danych o wzrostach produkcji, ponieważ pozwala to pochwalić się wynikami programów pomocowych i daje szanse na kolejne rządowe wsparcia.

 

Źródło: ranepa.ru

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Sadownicy polują