Według przedstawicieli Parlamentu Europejskiego potrzebne są dodatkowe środki w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy sezonowych pracowników, wśród których jest wielu cudzoziemców.

Rezolucja w sprawie ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19 została przyjęta przez Parlament Europejski. Posłowie wzywają do lepszej ochrony i równych praw pracowniczych i socjalnych dla wszystkich pracowników. Wraz z zamknięciem granic wewnętrznych, ograniczeniem swobodnego przepływu i zawieszeniem wielu rodzajów działalności gospodarczej pandemia wirusa uwidoczniła istniejące niedociągnięcia.

Pracownicy sezonowi odgrywają ważną rolę w zapewnieniu podstawowych towarów i usług kluczowych dla gospodarki, m.in. takich jak rolnictwo i produkcja żywności. Ich uczestnictwo może przyczynić się w dużym stopniu we wspólnych działaniach na rzecz odbudowy gospodarki po pandemii.

W Unii Europejskiej zatrudnia się rocznie od 800 tys. do 1 miliona pracowników sezonowych głównie w sektorze rolno-spożywczym.

Parlament Europejski chce lepszej koordynacji między państwami członkowskimi oraz wdrożenia istniejących przepisów UE w celu równego traktowania i ochrony pracowników, w tym:

  • ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, uczciwe warunki pracy pracowników, godne warunki mieszkaniowe, które należy oddzielić od ich wynagrodzenia;
  • wzmocnienie krajowych i międzynarodowych inspekcji pracy;
  • opracowywanie rozwiązań w celu zwalczania nadużyć praktyk podwykonawstwa i zapewnienie pełnego funkcjonowania Europejskiego Urzędu Pracy (ELA);
  • zapewnienie pełnego informowania pracowników o ich prawach i obowiązkach w języku, który rozumieją, a także o ryzyku i środkach ostrożności, które należy podjąć;
  • przeciwdziałanie oszustwom społecznym związanym z pracownikami sezonowymi.

Wezwano również państwa członkowskiego, które jeszcze tego nie wdrożyły, do jak najszybszego zniesienia jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podróży zagranicznych pracowników, aby zapobiec deficytowi pracowników w kluczowych sektorach.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection