Wraz z rozpoczęciem zbioru jabłek odmian jesiennych, mołdawscy producenci przekonują się o konieczności rewizji prognozy zbiorów. Ma to również wpływ na ogólną ocenę tegorocznych zbiorów jabłek w Mołdawii, określoną przez regionalne i krajowe organizacje rolne. Do połowy września wielu z nich zgadza się, że zbiory jabłek w Republice Mołdawii w 2020 r. będą co najwyżej na poziomie 500 tys. ton, jednak prawdopodobnie będą jeszcze niższe…

Tego lata stowarzyszenia sadownicze w Mołdawii przewidywały zbiory jabłek na poziomie 530-550 tys. ton. W 2019 roku, według statystyk, produkcja jabłek w tym kraju wyniosła 611 tys. ton.

Jak zauważają szefowie dużych przedsiębiorstw sadowniczych, „jeśli wcześniej na wielkość produkcji jabłek w danym sezonie miały wpływ indywidualne czynniki pogodowe, to w tym roku wszystkie one się skumulowały i mają wpływ na wynik: zarówno mrozy, jak i susza oraz gwałtowne spadki temperatur dziennych i nocnych, grad oraz choroby i szkodniki. "

W rezultacie rzeczywisty plon często okazuje się znacznie niższy niż przewidywano, nawet w intensywnych sadach wyposażonych w systemy nawadniające, przeciwprzymrozkowe i przeciwgradowe. Szefowie przedsiębiorstw, które mają takie sady, twierdzą, że niektóre odmiany jabłek zamiast planowanych 50-60 t / ha dają tylko 25-30 t / ha.

Jednak największy wpływ na faktyczny zbiór jabłek w Republice Mołdawii będą miały zbiory tak późnych odmian jak Idared, Florina, Semerenko itp.

Źródło: EastFruit

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection