Rosjanie nie dostaną dotacji na założenie sadu, jeśli drzewka będą pochodziły z zagranicy

 

Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej rozważa odmowę wsparcia producentom, którzy przy zakładaniu sadów i plantacji korzystają z materiału nasadzeniowego pochodzącego z zagranicy. Takie działanie ma zwiększyć wykorzystanie sadzonek pochodzenia rosyjskiego.

SOKI

Odpowiednie instrukcje zostały przekazane Departamentowi Uprawy Roślin, Mechanizacji, Chemizacji i Ochrony Roślin Ministerstwa po posiedzeniu grupy roboczej ds. Rozwoju ogrodnictwa i szkółkarstwa w dniu 6 listopada.  Ministerstwo Rolnictwa potwierdziło, że rozważana jest zmiana zasad pomocy państwa dla zakładania sadów i plantacji.

​Obecnie gospodarstwom rolnym przyznawana jest dotacja z budżetu federalnego w wysokości 234 tys. rubli. na 1 hektar nowo założonego sadu, bądź plantacji. Do tej pory pochodzenie sadzonek nie miało znaczenia.

Uwzględniając dotacje regionalne, wysokość wsparcia państwa może sięgać 1,2 mln rubli. na 1 hektar. Jednocześnie rosyjskie firmy wydały w zeszłym roku ponad 360 mln euro na zakup sadzonek pochodzących z zagranicy.

Według prezesa producentów owoców jagodowych i materiału sadzeniowego, Igora Mukhanina, roczne zapotrzebowanie krajowego rynku wynosi 35 mln sadzonek, rosyjskie szkółki są w stanie wyprodukować 20 mln sadzonek i jak zapewnia Mukhanin są gotowe do zwiększenia produkcji o kolejne 15 mln, w związku z tym, jego zdaniem sadzonek na rynku nie zabraknie.

Do planowanych zmian rządu sceptycznie odnosi się Krajowa Unia Owocowo-Warzywna. Dyrektor Związku Michaił Głuszkow zaznaczył, że całkowity rynek materiału nasadzeniowego w Rosji w 2019 roku wyniósł 65,1 mln sztuk, z czego aż 51,4% sadzonek pochodziło z importu. Zdaniem związku rosyjscy producenci materiału nasadzeniowego nie są w stanie w pełni zaspokoić potrzeb krajowego rynku, dlatego dotowanie nowych nasadzeń z wyłącznie rosyjskim materiałem nasadzeniowym spowoduje wzrost cen sadzonek, a także doprowadzi do obniżenia ich jakości, gdyż szkółki nie będą musiały konkurować z produktami zagranicznymi.

Źródło: EastFruit

Powiązane artykuły

X