Intensyfikacja rolnictwa, stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wzrost świadomości konsumentów wymusiłpodjęcie działań mających na celu wyprodukowanie żywności bezpiecznej dla zdrowia przy równoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego i zachowaniu jego bioróżnorodności. Systemem spełniającym te wymagania jest integrowana ochrona roślin.

 

Zwalczanie racjonalne i uzasadnione

Na podstawie wyników działań monitorujących, podpartych odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem, użytkownik profesjonalny musi podjąć decyzję, czy i jakie stosować metody ochrony roślin. Nad metody chemiczne należy zawsze przedkładać zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne metody nie chemiczne, jeśli zapewniają one zadowalającą ochronę przed organizmami szkodliwymi. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów.

Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy wybierać takie preparaty, które mogą powodować jak najmniej skutków ubocznych dla zdrowia ludzi i środowiska(zobacz, w jaki sposób Synthos AGRO dba o bezpieczeństwo swoich produktów).Zakupione środki należystosować w sposób ograniczający ryzyko powstania odporności u organizmów szkodliwych.

Środki ochrony roślin należy wykorzystywać w ostateczności w sposób racjonalny, w oparciu o aktualne progi ekonomicznej szkodliwości. Wykonanie zabiegu w odpowiednim terminie wpływa na skuteczność zabiegu, a co za tym idzie zapewnia korzyści ekonomiczne, nie powodując zbyt dużego obciążenia środowiska, oraz pomaga uniknąć niepotrzebnego
i nadmiernego zużycia środków ochrony roślin. W ramach ograniczania ilości stosowanych środków zaleca się:

  • ograniczać liczbę wykonywanych zabiegów,
  • stosować dawki zredukowane lub dzielone,
  • wykonywać zabiegi łączone,
  • stosować adjuwanty.

By chronić bezpiecznie i skutecznie, profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin konieczną ochronę chemiczną powinni rozpocząć od monitoringu organizmów szkodliwych, ograniczając do minimum liczbę zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin. Powinni również stosować rotację pestycydów, by przeciwdziałać powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na pestycydy. W integrowanej ochronie roślin należy w pełni wykorzystać wiedzę o agrofagach, o ich biologii, występowaniu i szkodliwości w celu określenia optymalnych terminów ich zwalczania, a także wykorzystać naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Odpowiedzialnie chronić uprawy to stosować się do ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin. Jest to jedyny warunek, by zapewnić bezpieczeństwo samym rolnikom, nam
– konsumentom, by nie niszczyć środowiska naturalnego oraz ochronić organizmy pożyteczne,
zapewniając tym samym warunki sprzyjające ich występowaniu. Dotyczy to
w szczególności owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Ograniczając użycie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum, ograniczamy presję na środowisko naturalne oraz chronimy bioróżnorodność środowiska rolniczego. 

 

Gwarancją wypełnienia obligatoryjnego wymogu stosowania w uprawie roślin zasad integrowanej ochrony jest system integrowanej produkcji (IP).

Promowanie zasad integrowanej ochrony roślin będzie realizowane między innymi w oparciu o upowszechnianie systemu integrowanej produkcji (IP).

Integrowana produkcja (IP) jest to produkcja wysokiej jakości żywności, w której wykorzystuje się w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin
i nawożeniu. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP wydawany na wniosek producenta roślin.

Strategia na rzecz bezpieczeństwa żywności, w którą wpisują się IP i IO, wskazuje na potrzebę produkcji żywności o wysokich walorach jakościowych, stanowiących odpowiedź na rosnące wymagania konsumentów. Przestrzeganie zasad zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, w szczególności przestrzeganie zasad zintegrowanej ochrony roślin i integrowanej produkcji jest tego gwarancją.

Jeśli masz wątpliwości związane ze stosowaniem środków ochrony roślin zgodnie
z założeniami integrowanej ochrony –
skontaktuj się z ekspertami Synthos AGRO, którzy
z chęcią odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

 

Autor: Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia