UPRAWY PESTKOWE:
WIŚNIA I CZEREŚNIA:

GORZKA ZGNILIZNA
Przypominamy o konieczności prowadzenia ochrony przed gorzką zgnilizną. Zwłaszcza w rejonach po opadach gradu. Na chwilę obecną można wykorzystać produkty zawierające kaptan np. Kaptan Plus 71,5 WP w dawce 2 kg/ha. Jednocześnie zabieg ten można połączyć z nawożeniem dolistnym np. poprzez dodanie 5-7 kg soli gorzkiej i 1-2 kg MAP-u. Co przełoży się na poprawę fotosyntezy i wzmocnienie roślin.

BRUNATNA ZGNILIZNA
W sadach w których obserwuje się intensywne owocowanie, liczne ciasno upakowane owoce w gronach może dochodzić do gromadzenia się wody i rozwój procesów gnilnych. W tych warunkach bardzo często zwłaszcza tuż przed okresem dojrzałości zbiorczej może rozwijać się brunatna zgnilizna. Dlatego wskazane jest wykonanie zabiegu produktem Luna Experience 400 SC w dawce 0,6 l/ha

NASIONICA TRZEŚNIÓWKA
W sadach czereśniowych i rzadziej wiśniowych pojawiają się osobniki dorosłe nasionnicy trześniówki. Dlatego zaleca się wykonanie kolejnego zabiegu preparatem Calypso 480 SC w dawce 0,15 l/ha lub Apis 200SE 0,125l/ha/Mospilan 20 SP w dawce 0,125 kg/ha lub Movento 100 SC (2,25 l/ha). Uwaga na okresy karencji!

CZEREŚNIA NAWOŻENIE DOLISTNE
W celu poprawy transportu asymilantów do owoców i uzupełnieniu niedoborów mikroskładników pokarmowych. Zalecamy zastosowanie preparatów opartych o krzem np. Krzemian w dawce 0,5-0,8 kg/ha. Preparat ten będzie wyrównywał dojrzewanie owoców a także ograniczał pękanie owoców po przez usztywnieni ścian komórkowych. Do mieszaniny należy dołożyć preparat aminokwasowy np. Naturamin WSP w dawce 0,3-0,5 kg/ha lub Megafol w dawce 2l/ha. 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia