UPRAWY ZIARNKOWE: jabłoń

PARCH JABŁONI
Uwaga na wysiewy zarodników konidialnych. W większości rejonów sadowniczych w trakcie opadów deszczu mogło dojść do wysiewu wtórnych zarodników, których rozwój może skutkować pojawieniem się tzw. wtórnych plam także na owocach. Prognozy meteorologiczne wskazują na występowanie licznych opadów w najbliższym czasie. Dlatego wzrasta ryzyko choroby, zwłaszcza w sadach w których obecne są aktywne plamy. W sadach czystych na najbliższy czas wskazane jest użycie produktów zapobiegawczych np. Lekaro 80 WG (1,9 kg/ha) ewentualnie mankozeb np. Indofil 80 WG (3 kg/ha). W sadach z aktywnymi plamami w celu ograniczenia choroby wskazane jest użycie produktów strobilurynowych.

MĄCZNIAK JABŁONI
W wielu sadach jeszcze obserwuje się wysiewy zarodników i aktywne białe plamy. Zwłaszcza na odmianach typu Idared, Cortland, Najdared po okresie opadów i wzroście temperatury sucha i ciepła pogoda, będzie sprzyjać rozwojowi choroby. W celu ograniczenia tej choroby zalecamy wykorzystanie produktu Topas 100 EC w dawce 0,125 l/ha na każdy metr wysokości drzew.

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA
W pułapkach feromonowych wywieszonych w sadach jabłoniowych już można obserwować pierwsze odłowione osobniki tego gatunku. W niedługim czasie po wylocie dorosłych samic i ich zapłodnieniu rozpocznie się okres składanie jaj. Początek lotu drugiego pokolenia owocówki wskazują także programy symulacyjne rozwoju tego szkodnika w oparciu o zgromadzone dla danej lokalizacji dane pogodowe. Według wskazań programu RimPro-Cydia pierwsze zapłodnione samice pojawiły się już w ostatnich dniach czerwca i tego samego dnia rozpoczęły składanie jaj. Tak więc pierwsze larwy przy dogodnych warunkach pogodowych powinny pojawić się po 20 lipca. W tej fazie zaleca się wykonanie zabiegu zwalczającego preparatem Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Apis 200 SE lub Mospilan 20 SP. W przypadku zabiegu zwalczającego larwy szkodnika zaleca się preparaty: Dimilin 480 SC (0,3 l/ha), Runner 240 SC (0,4 l/ha), Steward 30 WG (0,17-0,2 kg/ha) lub Affirm 095 SG (3 kg/ha). Sugerowane preparaty zwalczają również zwójki liściowe. Zabieg larwobójczy w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych należy wykonać do 10 sierpnia.
Uwaga!!! Zwalczanie drugiego pokolenia jest konieczne w sadach gdzie występuje silna presja owocówki lub w sadach otoczonych przez sady nie chronione. Z racji unikania tworzenia odporności nie należy stosować do zwalczania drugiego pokolenia szkodnika preparatów które były zastosowane do walki z pierwszym pokoleniem. MSZYCA JABŁONIOWA W ostatnich kilku dniach obserwujemy masowe naloty mszycy jabłoniowej. Jej występowanie możemy ograniczyć wykonując zabieg z użyciem produktów z grupy neonikotynoidów np. Apis 200 SE (0,125 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha), wszędzie tam gdzie produkty z tej grupy były już wykorzystane należy sięgnąć po długodziałający produkt Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha).

PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC, PORDZEWIACZ JABŁONIOWY
W niektórych sadach pojawiły się liczne kolonie przędziorka owocowca. Z dostępnych środków na chwilę obecną należy wymienić: Envidor 240 SC (0,4 l/ha), Nissorun Strong 250 SC (0,4 l/ha), Milbeknock 10 EC (0,75-1l) lub Ortus 05 SC (1-1,5l).

NAWOŻENIE DOLISTNE JABŁONI
Zalecamy kontynuowanie nawożenia dolistnego jabłoni nawozami zawierającymi potas, fosfor i magnez np. FruitAkademia na wzrost owoców I lub FruitAkademia na wzrost owoców II. W przypadku występowania niedoborów magnezu i mikroelementów proponujemy dodać produkt OptiMicro/Magnitech(2,5 kg -l/ha). Nie należy również zapominać o prawidłowym dokarmianiu jabłoni wapniem. Dodatkowo rośliny można zaopatrzyć w aminokwasy roślinne w postaci preparatu Naturamin WSP w dawce 0,3-0,5 kg/ha lub Magafol-u w dawce 2 L/ha. Produkty te będą poprawiać wydajność fotosyntezy i ograniczać stres suszy. Należy podkreślić, że produkty zawierające magnez w swoim składzie będą istotnie wpływały na barwę zasadniczą skórki owoców.

NOWOŻENIE WAPNIEM
W celu uzupełnienia niedoborów wapnia i ograniczenia wystąpienia chorób fizjologicznych, głównie gorzkiej plamistości podskórnej należy kontynuować nawożenie wapniowe. Najtańszym rozwiązaniem jest chlorek wapnia w dawce 4-7 kg/ha. W sadach słabo rosnących można zastosować także saletrę wapniową (5-7 kg/ha). Dla ograniczenia efektu fitotoksyczności polecamy dodać preparat Naturamin WSP 0,3-0,5 kg/ha lub Megafol w dawce 1l/ha. Produkty te będą również ograniczały stres związany z wysokimi temperaturami. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem na chwilę obecną będzie zastosowanie wapnia opartego o nano technologie np. NanoActiv w dawce 3 kg/ha. Zabieg należy wykonać wcześnie rano lub wieczorem już po ochłodzeniu

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia