UPRAWY ZIARNKOWE: jabłoń

CHOROBY PRZECHOWALNICZE
Okres przedzbiorczy to przede wszystkim walka z chorobami przechowalniczymi. Na 6-4 tygodni przed zbiorami warto wykonać zabiegi ograniczające występowanie chorób odgrzybowych w obiektach przechowalniczych. W strategii można wykorzystać zarówno program oparty o jedno jak i dwuskładnikowe produkty. W lata z małą ilością opadów polecamy strategię dwuzabiegową, przy częstych deszczach przerywających zbiory zasadne są 3-4 zabiegi. Zalecamy wykonanie następujących zabiegów ochrony: Na miesiąc przed zbiorem: Captan 80 WDG/Lekaro 80 WG 1,9 kg/ha Na dwa tygodnie przed zbiorem: Bellis 38 WG w dawce 0,8 kg/ha lub Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha Na tydzień przed zbiorem: Switch 62,5 WG w dawce 0,75 kg/ha lub Geoxe 50 WG w dawce 0,45 kg/ha Intensywność programu ochrony przed chorobami przechowalniczymi należy uzależnić także od planowanego terminu sprzedaży owoców i długości przechowywania.

POZAKORZENIOWE DOKARMIANIE WAPNIEM
W obecnym sezonie z uwagi na wysokie temperatury mogą wystąpić problemy związane z niedoborem wapnia w owocach. Owoce przyrastają w niektórych rejonach już osiągnęły swoją docelową wielkość, jest to jednak ryzyko dużego rozcieńczenia wapnia w miąższu. Taka sytuacja może powodować niedobory tego składnika objawiające się na owocach w postaci gorzkiej plamistości podskórnej. Aby przeciwdziałać tej sytuacji wskazane jest odpowiednie nawożenie owoców produktami wapniowymi. W niższych temperaturach zalecamy chlorek wapnia 4-7 kg/ha + Megafol 1l/ha lub Naturamin WSP 0,3-0,5 kg/ha. Wyższą dawkę stosować w okresie od trzech tygodni przed planowanym zbiorem owoców. Przy wyższych temperaturach dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem jest nawóz nanotechnologiczny NanoActive w dawce 2-3 kg/ha.

DOKARMIANIE POZAKORZENIOWE – POPRAWA WYBARWIENIA
W celu poprawy wybarwienia owoców po wykonaniu cięcia letniego polecamy wykonanie zabiegu nawozami zawierającymi fosfor, potas i magnez: FruitAkademia na wzrost owoców I oraz FruitAkademia na wzrost owoców II w dawce po 8 kg/ha (nawozy można łączyć z zabiegami fungicydowymi). Innym rozwiązaniem wpływającym na wyrastanie i wybarwienie jabłek bez pogorszenia ich jakości przechowalniczej jest zastosowanie produktów w formulacji płynnej CropVit PK w dawce 2-3 l/ha w układzie dwuzabiegowym lub jednorazowo 6l/ha. Dodatkowo należy pamiętać o barwie zasadniczej skórki, którą w istotny sposób można poprawić przy udziale produktów zawierających mangan i cynk. W tym celu polecamy produkty CropVit Mn w dawce 1-2 l/ha i CropVit Zn 2 l/ha lub Mantrac 0,5 l/ha i Zintrac 0,3 l/ha. Dawki należy dopasować do częstotliwości wykonywanych zabiegów. 

SZKODNIKI
Temperatury w ciągu dnia oscylują na poziomie dwudziestu kilku stopni. Dla szkodników są to bardzo korzystne warunki do rozwoju, po długotrwałym okresie upałów. Dlatego też należy przeprowadzać regularnie lustracje, szczególnie pod kątem szkodników z którymi był już problem w pierwszej części sezonu. Nadal aktualnym problemem są zwójki liściowe, w tym owocówka jabłkóweczka. Zalecamy wykonanie dodatkowego zabiegu zwalczającego te szkodniki jednym z preparatów: Affirm 095 SG 2,5-3 kg/ha, Steward 30 WG 0,17 kg/ha, Coragen 200SC 0,175 l/ha. Jednak mając na uwadze zarówno krótki okres karencji (3 dni) oraz ograniczenie pozostałości polecamy wykonanie zabiegu produktem Affirm 095 SG.

UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI JABŁEK PODCZAS PRZECHOWYWANIA
W przypadku planowanego długotrwałego przechowywania jabłek zalecamy aplikację preparatem FruitSmart 3,3 VP zawierającym substancję aktywną 1-metylocyklopropen (1-MCP). FruitSmart hamuje wytwarzanie etylenu i procesów zachodzących w owocach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez owoc, jak i pobranego przez owoc z otoczenia. Po aplikacji FruitSmart jabłka lepiej się przechowują: nie więdną, nie tracą jędrności, są również mniej podatne na choroby przechowalnicze związane z procesem dojrzewania. Po zapełnieniu komory zalecane jest zastosowanie FruitSmart 3,3 VP w dawce 4,2-4,8 g/100 m3 kubatury komory przechowalniczej. Dawka dostosowana jest do kubatury komory, nie do tonażu owoców. Produkt stosować możemy w każdego typu obiektach przechowalniczych. Warunkiem jest jego szczelność na 24 godzinny czas aplikacji.

Korzyści wynikające ze stosowania FruitSmrt 3,3 VP: • Wydłużenie okresu przechowywania owoców utrzymując ich wysoką jakość • Ograniczenie strat w masie owoców i spowodowanych przez choroby przechowalnicze • Utrzymanie wysokiej jakości owoców w transporcie i na półkach sklepowych • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w komorach przechowalniczych.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia