KOMUNIKAT SKS NR 2  05.04.2019
REJON: CAŁA POLSKA UPRAWY ZIARNKOWE

Jabłoń

PARCH JABŁONI (Venturia ineaqualis)
Wyniki ostatnich obserwacji wskazują, że część z zarodników Venturia ineaqualis osiągnęła dojrzałość. Istnieje uzasadnione ryzyko, że opady deszczy zapowiadane na najbliższe dni doprowadzą do pierwszych, nieznacznych wysiewów. Dlatego zielone tkanki które już się ukazują (zwłaszcza na odm. Jonagold, Ligol, Idared) należy zabezpieczyć. Do tego celu zalecamy produkty miedziowe np. Copper Max New 50 WP w dawce 1,5 kg/ha.

MĄCZNIAK JABŁONI (Podosphaera leucotricha)
W sadach w których w ubiegłym roku problem stanowił mączniak jabłoni zalecamy użycie w pierwszej kolejności środków o wysokiej zawartości siarki np. Siarkol 800 SC w dawce 6 - 7,5 l/ha. Dobrym rozwiązaniem są również nawozy zawierające siarkę np. Opti Siarka w dawce 4 - 6 kg. Produkty siarkowe ograniczają również rozwój przędziorków. Przy tak zaawansowanym rozwoju liści należy pamiętać o odstępie od zastosowania oleju parafinowego i produktów siarkowych minimum 4 dni.

ZARAZA OGNIOWA (Erwinia amylovora)
W rejonach dużego zagrożenia ze strony bakterii Erwinia amylovora, wskazane jest wykonanie zabiegu ograniczającego liczebność bakterii zimujących na ranach zgorzelowych. W tym celu polecamy produkty miedziowe posiadające aktualne zapisy etykietowe. Pozytywne działanie może wykazywać również produkt nawozowy Miedziowy 50 WP w dawce 1,5 kg/ha, uzupełniający jednocześnie zapotrzebowanie roślin na miedź.

KWIECIAK JABŁKOWIEC (Anthonomus pomorum)
Liczne występowanie kwieciaka jabłkowca, może spowodować znaczną redukcję plonu- szczególnie w latach ze słabym kwitnieniem. W sadach gdzie szkodnik stanowił problem w poprzednim sezonie należy wykonać lustrację na jego obecność. Kwieciak jabłkowiec jest aktywny w temperaturze powyżej 15°C i w takich warunkach należy przeprowadzić lustracje oraz ewentualne zwalczanie jednym z zarejestrowanych pyretroidów np. Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha – należy jednak pamiętać, że pyretroidy działają na roślinie powierzchniowo, w tym przypadku będą zwalczały głównie osobniki dorosłe (chrząszcze). Można zastosować również produkt należący do grupy choronikotynyli Calypso 480 SC w dawce 0,15 l/ha – wykazuje on działanie układowe, zwalcza zarówno chrząszcze przebywające na powierzchni pędów jak również larwy żerujące w pąkach. - deltametryna (Decis Mega 50 EW)- max. liczba zabiegów w uprawie – 2 razy w sezonie. - tiachlopryd (Calypso 480 SC) – max. liczba zabiegów w uprawie – 2 razy w sezonie.

PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC (Panonychus ulmi)
W najbliższych dniach wykonać zabieg olejami mineralnymi (10-15 L/ha). Koniecznie w dawce podzielonej na 2 części (każdy rząd powinien być opryskany z włosem i pod włos). Najbliższe dni mają być ciepłe i słoneczne co spowoduje przyśpieszenie metabolizmu rozwijających się przędziorków w jajach, a zastosowanie olejów spowoduje ograniczenie presji ze strony tego szkodnika.

MSZYCA JABŁONIOWA (Aphis pomi)
Na chwilę obecną obserwuję się wylęganie pierwszych osobników mszyc z jaj zimowych. W sadach gdzie obserwuję się przekroczenie progu zagrożenia (powyżej 10 pąków w próbie 200 pąków), konieczny będzie zabieg przeciwko temu szkodnikowi. ) W celu ograniczenia presji tego szkodnika można wykonać zabieg jednym z preparatów należącym do grupy pyretroidów np. deltametryna - DelCaps 050 CS 0,25 l/ha lub cypermetryna - Sherpa 100 EC w dawce 0,3 l/ha. Produkty należące do tej grupy najlepiej działają w niższych temperaturach nie przekraczających 20 °C. Podczas pierwszego zabiegu dedykowanego do zwalczania przędziorków przy użyciu olejów można dodać jeden z insektycydów który będzie dodatkowa redukował populację mszyc w jednym zabiegu. Pyretroidy działają w niższych temperaturach (deltametryna DelCaps 050 CS 0,25 l/ha lub cypermetryna Sherpa 100 EC w dawce 0,3 l/ha) lub w wyższych temperaturach przekraczających 15°C można wykorzystać preparat fosforoorganiczny (chloropyrifos metylowy Reldan 225 EC w dawce 2,25 l/ha).

 

Grusza

MIODÓWKA GRUSZOWA PLAMISTA (Cacopsylla pyri)
Oprócz wspomnianych w poprzednim komunikacie zabiegów olejami parafinowymi, dobre efekty w ograniczaniu presji ze strony miodówki gruszowej uzyskuje się po zastosowaniu: Glinka kaolinowa 20 – 30 kg/ha - ogranicza presje miodówek (odstrasza osobniki dorosłe), można mieszać z fungicydami lub nawozami miedziowymi np. Copper Max New 50 WP lub produktami nawozowymi np. Miedziowy 50 WP.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Najnowsze komentarze