Mikro czasem znaczy więcej…Po zainicjowaniu kwitnienia roślina rozwija się według innego programu wynikającego z jej cyklu życiowego. Do podstawowych przemian biochemicznych dochodzi jeszcze dodatkowe różnicowanie się komórek, zawiązywanie nowych organów, a w konsekwencji rozwój nasion i owoców. Mikroelementy potrzebne są we wszystkich tych zdarzeniach. Bardzo ważną rolę pełnią już w regulacji i właściwym przebiegu tak kluczowych procesów jak fotosynteza i oddychanie. Uczestniczą wraz z białkami we właściwym i efektywnym przebiegu zdarzeń generujących energię, niezbędną do przeprowadzenia procesów życiowych. W centrach energetycznych ulokowane są siarka, miedź czy żelazo. Za właściwe pobieranie, przemiany i syntezę białek odpowiedzialny jest mangan, a właściwy rozwój błony i ściany komórkowej reguluje np. molibden. Pamiętać należy, że aby mikroelementy mogły efektywnie spełniać swoje funkcje, metabolizm rośliny zależny od makroelementów, musi funkcjonować na „wysokich obrotach”. Główne znaczenie ma tu z całą pewnością fotosynteza. Ta zaś wprost zależy od efektywności przechwytywania promieniowania słonecznego przez chlorofile. Synteza chlorofili podlega enzymatycznej i regulowana jest przez liczne czynniki (światło, temperatura, fitohormony). Zależy też wprost od dostępności magnezu. Obecność tego makroelementu, już na początku wegetacji, będzie determinowała stopień zapotrzebowania i wykorzystania wspomnianych powyżej mikroelementów. Ponadto magnez jest jednym z podstawowych koaktywatorów enzymów związanych z mechanizmami replikacji i transkrypcji DNA, niezbędnych w czasie podziałów i różnicowania komórek m.in. w kwiatach i w konsekwencji owocach. Niezwykle ważnym pierwiastkiem regulatorowym jest także cynk, o którym nie można zapomnieć. On również uczestniczy w regulacji ekspresji genów, ale co niemniej ważne, współdziała w kontroli efektywności fotosyntezy, a także bierze udział w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami. Funkcji jest wiele, znaczenie nie mniejsze niż makroelementów, po raz kolejny decydująca jest forma podania i czas aplikacji.

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection