Wyzwaniem w uprawach borówki, maliny czy truskawki jest utrzymanie równomiernego plonu w czasie kolejnych zbiorów. Roślina realizując wewnętrznie zaprogramowany schemat rozwoju, nastawia się głównie na wykarmienie i dobry rozwój pierwszych zawiązanych owoców i zgromadzonych w nich nasion. Kolejne to jedynie forma ewolucyjnego „bezpiecznika” dla ciągłości gatunku. Dlatego też owoce zawiązane później zazwyczaj rozwijają się słabiej. Nie znaleziono dotychczas skutecznej metody zmiany endogennego programu, można go jednak modyfikować dla celów produkcyjnych. Najlepszymi sposobami, jak wynika z szeregu badań jakimi dysponujemy, są produkty mineralno-organiczne, które z jednej strony wnoszą podstawowe ilości substancji odżywczych N, P, K oraz niezwykle istotne mikroelementy, z drugiej wprowadzają do rośliny dodatkowe dawki hormonów, witamin, aminokwasów znaczących dla podtrzymania metabolizmu i przełamania „spowolnienia rozwojowego” najpóźniej zawiązywanych owoców. Zastosowanie takich preparatów pozwala uzyskiwać równomierny plon w kolejnych zbiorach, utrzymując jednocześnie rośliny w dobrej kondycji. Dla tej kondycji warto także pomyśleć o uzupełnieniu nawożenia Mg2+ i mikroelementami Mn, Mo, Zn czy Borem oraz dostarczać łatwoprzyswajalnych aminokwasów, a także w sposób ciągły uzupełniać zapotrzebowanie w wapń. Dopiero spełnienie wszystkich tych warunków zagwarantuje równy plon, o porównywalnych parametrach i zabezpieczony przed infekcjami patogenów – zwłaszcza grzybów. Stosowanie nawozów mineralno-organicznych w sadach wiąże się z pewnymi komplikacjami wynikającymi ze specyfiki drzew owocowych. Optymalny dobór dawek i terminów stosowanie jest w tym przypadku trudniejszy, ale nie niemożliwy. Warto więc, myśląc o dobrych plonach, stosować tego rodzaju produkty uzupełniając, już w tej chwili stosowane powszechnie nawozy. Wszelkie dane doświadczalne wskazują, że to właśnie tego typu produkty pozwolą w pełni wykorzystać potencjał jaki niosą w sobie nowoczesne nawozy i wydobyć z roślin możliwości jakie są w nich zaprogramowane przez naturę.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection