j.tumiska– Przepisy z zakresie ochrony roślin różnią się – mówi Dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki GIORIN-u Joanna Tumińska, porównując nasze normy oraz te określone przez protokół. – Nie możemy stosować środków, które nie są dopuszczone przez Chiny. Rozmowy ze stroną chińską były prowadzone bardzo długo i wyjątkowo na ten rok mamy odstępstwo. Możemy stosować nasze środki, ale pozostałości na jabłkach nie mogą przekroczyć poziomów europejskich zawartych w międzynarodowej normie Codex – wyjaśnia.

W produkcji jabłek przeznaczonych na rynek chiński mogą być stosowane wyłącznie środki zawierające substancje czynne, dla których zostały określone w standardzie chińskim GB2763 wartości dopuszczalnych norm pozostałości. – Różnice dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnych dla jabłek dotyczą 25 substancji – mówiła prelegentka. Dla przykładu: propikonazol (Bumper, Fender UE – 0,15 mg/kg; CRL 0,1 mg/kg), zw. miedzi (środki miedziowe UE – 5 mg/kg; CRL 2 mg/kg), fsetyl glinu (Agria foseglin UE – 75 mg/kg; CRL 30 mg/kg). Fungicydy w ogóle nie uwzględnione przez Chiny w wykazie środków to m.in.: bupirymat (Nimrod 250 EC), cyflufenamid (Kendo/Merces 50 EW), cyprodynil (Chorus 50 WG), fluopyram (Luna Experience 400 SC). Wśród insektycydów nie pojawił się np.: acekwinocyl (Kanemite 150 SC), benzoesan emamektyny (Affirm 095 SG), chloropiryfos metylowy (Reldan 225 EC).

Jabłka powinny być produkowane zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin lub jeśli gospodarstwo uczestniczy w systemie to Integrowanej Produkcji owoców (z uwzględnieniem dedykowanej metodyki przy eksporcie do Chin). Wykazy znajdują się na stronach GIORIN-u oraz MRiRW. W związku, że występują różnice między standardem chińskim, a normami obowiązującymi w Polsce, Instytut Ogrodnictwa opracował program ochrony jabłoni, który jest dodatkiem do aneksu do integrowanej ochrony jabłoni (dodatkowe wymagania przy wysyłce do Chin).

Protokół określa także, że jabłka muszą być wolne od agrofagów kwarantannowych istotnych z punktu widzenia Chin (szczególny nacisk kładzie się tu na owocówkę jabłkóweczkę, zarazę ogniową oraz grzyby Neofabraea). Wszystkie sady muszą prowadzić również dokumentację z zapisami monitorowania oraz ich zwalczania. Ów zapis winien zawierać nazwę szkodnika oraz następujące szczegóły związane ze środkiem ochrony roślin: nazwę substancji aktywnej, datę zastosowania, częstotliwość oraz stężenie stosowania. Wzór takiego notatnika określa ustawa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań w sprawie integrowanej ochrony roślin. – Powinniśmy tam wpisywać także obserwacje zerowe (kiedy nie stwierdzono występowania szkodnika) – mówi Tumińska.

– PIORIN będzie prowadził nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz także okresowo badał pozostałości tychże środków na owocach, aby zagwarantować zgodność z chińskimi normami. Jeżeli niezgodności zostaną wykryte na granicy przez AQSIQ przesyłka jest zwracana lub niszczona, a organ zgodnie z procedurą poinformuje PIORIN. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać protokół może zostać zawieszony – tłumaczy Dyrektor Biura.

– Badajmy jabłka również we własnym zakresie, bo to leży w naszym interesie. Wykrycie nieprawidłowości na granicy zaskutkuje olbrzymimi stratami związanymi z transportem bądź utylizacją – dodaje.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia