ReginaPoza takimi cechami odmian czereśni jak: wytrzymałość na mróz, mała podatność na choroby oraz wysoka jakość owoców, bardzo ważne jest też dobre i regularne plonowanie drzew. Niestety w przypadku niektórych odmian czereśni ten ostatni warunek jest trudny do spełnienia.

Spośród odmian często spotykanych w uprawie w naszym kraju do najbardziej zawodnych w plonowaniu w ostatnich latach należą ‘Summit’ i ‘Regina’. Często zdarza się, że mimo intensywnego kwitnienia i dobrego zawiązania owoców, po 2-3 tygodniach zawiązki tych odmian przebarwiają się i masowo opadają. Procent zdrowych zawiązków pozostałych na drzewach jest wtedy niski, a plonowanie drzew bardzo słabe, szczególnie na silnie rosnących podkładkach takich jak: czereśnia ptasia, F12/1 czy Colt. Trudno jest jednoznacznie wyjaśnić przyczynę tego zjawiska. Wiadomo jednak, że wyższe plony można uzyskać na podkładkach słabo rosnących, takich jak Gisela 5. Należy jednak pamiętać, że drzewa szczepione na podkładkach karłowych mają większe wymagania glebowe. Sad powinien być również nawadniany w celu uniknięcia drobnienia owoców.

Poza wspomnianą wadą, odmiany ‘Summit’ i ‘Regina’ mają wiele zalet. Wyróżniają się one m. in. atrakcyjnymi owocami, stosunkowo mało podatnymi na pękanie, o dużej wartości handlowej. Do zalet odmiany ‘Regina’ należy również bardzo późne dojrzewanie owoców. Konkurencją dla odmiany ‘Summit’ może być w przyszłości czeska odmiana ‘Sandra’, a dla ‘Reginy’ – również czeska odmiana o nazwie ‘Tamara’ lub kanadyjska ‘Staccato’.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection