Zmiany cen owoców

W kwietniu 2012 r. średnie ceny jabłek i gruszek na rynkach hurtowych były odpowiednio o 28% i o 15% niższe niż w kwietniu roku poprzedniego. Ceny płacone za jabłka w skupie realizowanym przez spółdzielnie ogrodnicze i oferowane przez firmy eksportowe zmniejszyły się odpowiednio o 32 i 35%, a ceny jabłek płacone przez zakłady przetwórcze wzrosły o 5%. Na rynkach hurtowych droższe niż w kwietniu 2011 r. były winogrona (o 20%), banany (o 17%), cytryny (o 12%), mandarynki (o 9%) i pomarańcze (o 1%). W porównaniu do marca 2012 r. ceny jabłek na rynkach hurtowych wzrosły o 5%, w spółdzielniach ogrodniczych o 7%, a płacone przez firmy eksportowe obniżyły się o 5%. Tańsze na rynkach hurtowych były winogrona (o 11%).

 
W marcu 2012 r. w relacji do marca roku poprzedniego średnie ceny detaliczne owoców i ich przetworów obniżyły się o 3,4%, przy wzroście cen żywności o 4,0 %. Ceny owoców strefy umiarkowanej spadły o 9,3%. Owoce południowe podrożały o 1,9%, a przetwory owocowe (bez owoców suszonych) o 6,6%. Jabłka potaniały o 19,9%, gruszki o 13,8%, a owoce jagodowe o 7,9%. Tańsze były owoce cytrusowe, a podrożały banany. W marcu wyższe niż w lutym 2012 r. były ceny detaliczne jabłek (o 8%), mandarynek (o 8%), bananów (o 5%) i gruszek (o 1%). Niższe były ceny winogron i cytryn. W firmach średnich i dużych produkcja soków zagęszczonych w lutym 2012 r. w relacji do lutego roku poprzedniego wzrosła o 16% do 2128 tys. ton, a pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych o 3% do 30,1 tys. ton. Najbardziej zwiększyła się produkcja soków pitnych wytwarzanych z owoców cytrusowych (o 11%) oraz jabłkowych (o 10%). 
 
Produkcja owoców mrożonych obniżyła się o 6%. Wzrosła produkcja dżemów  (o 5%), a także kompotów i owoców pasteryzowanych (o 2%). W miesiącach I-II 2012 r. produkcja pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych zmniejszyła się w relacji do tego samego okresu roku poprzedniego o 3% do 59,2 tys. ton. Najbardziej obniżyła się produkcja soków wytwarzanych z owoców cytrusowych (o 7%). Produkcja soków zagęszczonych wzrosła ponad dwukrotnie, dżemów o 8%, a owoców mrożonych o 3%. W marcu 2012 r. wyższe niż w marcu 2011 r. były średnie ceny zbytu wszystkich objętych badaniem przetworów owocowych, a najbardziej (o 16%) zwiększyły się ceny zbytu pitnego soku jabłkowego.
 
W lutym 2012 r. rozmiary eksportu owoców świeżych były o 73%, a przetworów owocowych o 9% wyższe niż w lutym roku poprzedniego. O wzroście eksportu owoców świeżych zadecydowało zwiększenie sprzedaży jabłek (o 84%) i gruszek (o 129%). W grupie przetworów owocowych najbardziej wzrósł eksport zagęszczonego soku jabłkowego (o 53%) i truskawek w puszkach (o 38%). Eksport mrożonek obniżył się o 7%, a wiśni w puszkach o 40%. W wyniku obniżenia cen eksportowych większości owoców – głównie jabłek (o 15%) wpływy z eksportu owoców świeżych wzrosły mniej niż wolumen sprzedaży. Wpływy z eksportu przetworów owocowych wzrosły bardziej niż rozmiary sprzedaży (o 17%) w wyniku wzrostu odpowiednio o 10 i 56% cen truskawek i wiśni w puszkach. Łączne wpływy z eksportu owoców i ich przetworów wzrosły w relacji do lutego 2011 r. o 27% do 130,1 mln euro. Niższy był wolumen importu wszystkich owoców cytrusowych i bananów, a także przetworów (z wyjątkiem mrożonek, dżemów i zagęszczonego soku pomarańczowego).
 
Obniżenie cen importowych owoców świeżych spowodowało zmniejszenie wartości ich importu. Natomiast ceny przetworów owocowych wzrosły, co w konsekwencji doprowadziło do mniejszego niż wolumen obniżenia wartości przywozu przetworów. Łączna wartość importu owoców i ich  przetworów wyniosła 95,2 mln euro, a dodatnie saldo obrotów produktami tej grupy towarowej wyniosło 35,0 mln euro wobec ujemnego w wysokości 3,8 mln euro w lutym 2011 r.
 
Źródło: https://www.ierigz.waw.pl, Bożena Nosecka, Irena Strojewska
 
 

 

Powiązane artykuły