Podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego będzie możliwe od 1 stycznia 2017 r. Informację podano na konferencji prasowej, w której uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Podsekretarz Stanu Ewa Lech oraz Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Krystian Popławski.

Podczas wytwarzania i sprzedaży żywności w rolniczym handlu detalicznym należy spełniać między innymi wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Należy przy tym podkreślić, że „są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu” (dla przykładu – w przypadku, gdy produkcja prowadzona jest w pomieszczeniach domów prywatnych, będą stosowane uproszczone wymagania higieniczne).

W celu dokonania rejestracji należy złożyć odpowiedni wniosek (co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności):

  • W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki pochodzenia niezwierzęcego i zwierzęcego (żywność złożona) – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej złożyć trzeba do właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
  • W przypadku żywności pochodzenia niezwierzęcego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy złożyć do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Podmioty zainteresowane prowadzeniem handlu detalicznego w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności złożonej, nie są zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

 

Źródło: MRiRW, fot.pixabay

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia